Монографії

ISBN 979-8-88831-314-5

УДК 616.447+008.61+089 

DOI: https://doi.org/10.31612/9798888313145

Назва: ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВТОРИННОГО ТА ТРЕТИННОГО ГІПЕРПАРАТИРЕОЗУ

Автори: Дячук Д.Д., Ткаченко Р.П., Денисенко А.І., Черній В.І., Курик О.Г.

Установа-розробник: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Рік видання: 2022, Місто: Даллас, США

ЗАВАНТАЖИТИ PDFISBN 978-966-171-899-8 

УДК 615.371/.372-084(075.8) ББК 51.939.5я7

DOI: https://doi.org/10.31612/9789661718998

Назва: НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ И НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ

Автори: БЕЛЕНИЧЕВ И. Ф., ЧЕРНИЙ В. И., НАГОРНАЯ Е. А., ПАВЛОВ С. В., ЧЕРНИЙ Т. В., ГОРЧАКОВА Н. А., БУХТИЯРОВА Н. В., АНДРОНОВА И. А., КУЧЕРЕНКО Л. И.

Видавець: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Рік видання: 2014, Місто: Київ

В монографии представлена современная концепция молекулярно-биохимических механизмов гибели нейронов в условиях острой церебральной ишемии.

ЗАВАНТАЖИТИ PDFISBN 978-617-7501-48-9; УДК 616.248:614.2:362.17

DOI: https://doi.org/10.31612/9786177501489

Назва: Бронхіальна астма в практиці сімейного лікаря

Автори: Беш Л.В., Ласиця Т.С., Беш О.М.

Видавець: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Рік видання: 2020, Місто: Львів

У книзі викладені проблемні питання бронхіальної астми. Наведено дані щодо її етіології та патогенезу, особливостей клінічних проявів, критеріїв діагностики, вікової еволюції, лікування і профілактики.

ЗАВАНТАЖИТИ PDFISBN: 978-617-696-871-9; УДК 616.1-084

DOI: https://doi.org/10.31612/9786176968719

Назва: Профілактика серцево-судинних захворювань: теоретичні засади та практичне впровадження

Автори: Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Кравченко А.М., Ласиця Т.С., Дзізінська О.О.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Рік видання: 2019, Місто: Київ

ЗАВАНТАЖИТИ PDF