Редакційний штат

Редакційна рада

Лурін Ігор Анатолійович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор, віцепрезидент НАМН України, академік Національної академії медичних наук України
 • ORCID: 0000-0001-6280-1725
 • Scopus ID: 16304186700
 • Е-mail: lurinnamn@ukr.net

Нетяженко Василь Захарович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України
 • ORCID: 0000-0001-9697-4421
 • Scopus ID: 6603739721
 • Е-mail: vnetiazhenko@ukr.net

Пархоменко Олександр Миколайович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор, керівник відділення реанімації та інтенсивної терапії Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска, член-кореспондент НАМН України
 • Scopus ID: 57195101938
 • Е-mail: aparkhomenko@yahoo.com

Вдовиченко Юрій Петрович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: перший проректор НУОЗ України імені П.Л. Шупика
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор, член-кореспондент НАМН України
 • ORCID: 0000-0001-5768-0973
 • Scopus ID: 57209345604
 • Е-mail: prore-first@nmapo.edu.ua

Гриценко Володимир Ілліч

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
 • Вчене звання: Кандидат технічних наук
 • Наукове звання: чл.-кор. НАНУ, професор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України
 • ORCID: 0000-0002-6250-3987
 • Scopus ID: 7101892671
 • Е-mail: vig@irtc.org.ua

Шевцов Андрій Гаррієвич

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • Вчене звання: Доктор педагогічних наук
 • Наукове звання: Професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
 • ORCID: 0000-0002-7307-7768
 • Scopus ID: 57217054795
 • Е-mail: dr_shevtsov@ukr.net

Коваленко Володимир Миколайович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Директор Національного наукового центру «Інституту кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» АМН України
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор, Академік НАМН України
 • ORCID: 0000-0003-3802-9207
 • Scopus ID: 19735215700
 • Е-mail: strazh@bigmir.net

Кузнєцова Світлана Михайлівна

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: професор  Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: член-кореспондент НАМН України за спеціальністю «Неврологія, цереброваскулярна патологія
 • ORCID: 0000-0002-4779-8414
 • Scopus ID: 7103182065
 • Е-mail: stroke.rehabilitation@ukr.net

Лазоришенець Василь Васильович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова НАМН України
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: академік НАМН України
 • ORCID: 0000-0002-1748-561X
 • Scopus ID: 57212215088
 • Е-mail: lazorch@ukr.net

Страфун Сергій Семенович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Керівник відділення мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії верхньої кінцівки
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: професор, заслужений лікар України, член-корреспондент НАМНУ
 • ORCID: 0000-0002-3368-8396
 • Scopus ID: 6603642691
 • Е-mail: strafun-s@ukr.net

Усенко Олександр Юрійович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: професор, член-кореспондент НАМН України, академік Національної академії медичних наук України
 • ORCID: 0000-0001-8074-1666
 • Scopus ID: 7006418699
 • Е-mail: shalimovpress@gmail.com

Файнзільберг Леонід Соломонович

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: професор кафедри біомедичної кібернетики факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського»
 • Вчене звання: доктор технічних наук
 • ORCID: 0000-0002-3092-0794
 • Scopus ID: 6508231615
 • Е-mail: Fainzilberg@nas.gov.ua

Херінг Евальд

 • Німеччина
 • Місце роботи: провідний ортопед-травматолог із Німеччини
  Scopus ID: 55623373900
 • Е-mail: e.haering@newo-med.de

Черній Володимир Ілліч

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: член-корреспондент Національної академії медичних наук  Украини, головний науковий співробітник  наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • ORCID: 0000-0002-9885-9248
 • Scopus ID: 6602563612
 • Е-mail: vladimircherniy3@gmail.com

Редакційна колегія

Дячук Дмитро Дмитрович

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: академік НАМН України, Заслужений лікар України
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • ORCID: 0000-0003-4583-4909
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57190857974
 • Е-mail: clinicgovua@gmail.com

Ященко Юрій Борисович

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • ORCID: 0000-0003-1790-6725
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57203496582
 • Е-mail: yayubor1970@ukr.net

Васильєва Тетяна Леонідівна

 • Техас, США
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор
 • Місце роботи: Центр медичних наук Техаського технічного університету
 • ORCID: 0000-0003-3236-985X
 • Scopus ID: 8639929600
 • Е-mail: refertan@fastmail.fn

Квасніцький Микола Васильович

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • ORCID: 0000-0001-5271-0213
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57226401597
 • Е-mail: kvas1954s@gmail.com

Курик Олена Георгіївна

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: професор кафедри патології
 • Місце роботи: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 • ORCID: 0000-0003-3093-4325
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 36881349600
 • Е-mail: O_Kurik@ukr.net

Ливин Олена Вікторівна

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор філософії
 • Наукове звання: Старший дослідник
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • ORCID: 0000-0002-5002-046X
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 35364436300
 • Е-mail: Litvinolena1970@gmail.com

Мороз Галина Зотівна

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор
 • Місце роботи: Українська військово-медична академія
 • ORCID: 0000-0003-4329-7193
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57216395140
 • Е-mail: moroz_galina@i.ua

Буряк Олександр Григорович

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доцент, кандидат медичних наук
 • Наукове звання: доцент кафедри
 • Місце роботи: Декан медичного факультету № 1- Буковинського державного медичного університету
 • ORCID: 0000-0002-6621-7582
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57313644400
 • Е-mail: burjak.oleksandr@bsmu.edu.ua

Грузєва Тетяна Степанівна

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор
 • Місце роботи: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 • ORCID: 0000-0001-9254-7561
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57194856745
 • Е-mail: gruzieva@ukr.net

Крячкова Лілія Вікторівна

 • Дніпро, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Місце роботи: Дніпровський державний медичний університет
 • ORCID: 0000-0001-7635-2609
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 56739208700
 • Е-mail: liliy1008@gmail.com

Шкорботун Ярослав Володимирович

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Доцент
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • ORCID: 0000-0002-3103-7194
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57208077720
 • Е-mail: lorkiev@ukr.net

Беввзенко Тетяна Борисівна

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Доцент
 • Місце роботи: Національний медичний університет імені П.Л. Шупика
 • ORCID: 0000-0001-9042-6651
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57203336903
 • Е-mail: Tanya.bevzenko@gmail.com

Бойко Микола Іванович

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор
 • Місце роботи: Клініка "Андроцентр"
 • Google Scholar: Profile page
 • ORCID: 0000-0003-0790-5358
 • Scopus ID: 57227153800
 • Е-mail: profboiko@gmail.com

Головко Сергій Вікторович

 • Київ, Україна
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: Професор
 • Місце роботи: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 • Google Scholar: Profile page
 • ORCID: 0000-0001-9479-2675
 • Е-mail: sgoluro@gmail.com

Бленд Сара

 • Штат Оклахома, США
 • Вчене звання: Доктор філософії
 • Наукове звання: Постдокторський науковий співробітник
 • Місце роботи: Кафедра внутрішньої медицини, відділення нефрології, Науковий центр охорони здоров'я Університету Оклахоми, Оклахома-Сіті, штат Оклахома, США
 • ORCID: 0000-0003-4888-5306
 • Scopus ID: 57194796425
 • Е-mail: sarah-bland@ouhsc.edu

Ященко Олексій

 • Штат Оклахома, США
 • Вчене звання: Доктор філософії
 • Наукове звання: Докторант / науковий співробітник
 • Місце роботи: Кафедра внутрішньої медицини, відділення нефрології, Науковий центр здоров'я Університету Оклахоми, Оклахома-Сіті, штат Оклахома, США
 • ORCID: 0000-0003-2558-7752
 • Scopus ID: 57224833067
 • Е-mail: alex-yashchenko@ouhsc.edu

Добровський Войцех

 • Люблін, Польща
 • Вчене звання: Доктор медичних наук
 • Наукове звання: член наукового комітету Міжнародної асоціації та Всесвітнього товариства абдомінального компартмент-синдрому
 • Місце роботи: Люблінський медичний університет
 • ORCID: 0000-0003-0449-2375
 • Scopus ID: 42161001700
 • Е-mail: w.dabrowski5@gmail.com

Гладких Федір Володимирович

 • Харків, Україна
 • Вчене звання: Доктор філософії
 • Місце роботи: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»
 • ORCID: 0000-0001-7924-4048
 • Google Scholar: Profile page
 • Scopus ID: 57226085532
 • Е-mail: fedir.hladkykh@gmail.com

Кондратюк Наталія

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • Вчене звання: Кандидат медичних наук
 • Наукове звання: Доцент
 • Google Scholar: Profile page
 • ORCID: 0000-0002-6669-7619
 • Scopus: 56739174500
 • Е-mail: loriann2005vs2017@gmail.com

Ткаченко Римма Петрівна

 • Київ, Україна
 • Місце роботи: Державна наукова установа «Науково-практичний центр Профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 • Вчене звання: Кандидат медичних наук
 • Наукове звання: старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії
 • Google Scholar: Profile page
 • ORCID: 0000-0003-3775-8002
 • Scopus: 58378505100
 • Е-mail: rimmatkachenko@i.ua