Редакційний штат

Персональний склад Редакційної ради електронного видання наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина»

 1. Дячук Дмитро Дмитрович – Голова редакційної ради, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Вдовиченко Юрій Петрович– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, перший проректор і професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України», лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Україна
 1. Гриценко Володимир Ілліч – кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Україна
 1. Грузєва Тетяна Степанівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця», Україна
 1. Коваленко Володимир Миколайович– доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН України», Віце-президент НАМН України, завідувач кафедри терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Україна
 1. Князевич Василь Михайлович– доктор медичних наук, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я «Національна академія державного управління при Президенті України», Україна
 1. Кузнєцова Світлана Михайлівна– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Україна
 1. Лазоришинець Василь Васильович– доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Заслужений лікар України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України», Україна
 1. Нетяженко Василь Захарович – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, президент Асоціації лікарів-інтерністів України, почесний член Європейського товариства кардіологів та Міжнародного товариства внутрішньої медицини, Україна
 1. Пархоменко Олександр Миколайович – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач наукового відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН України»», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний член Європейського товариства кардіологів, почесний член Американського коледжу ангіологів, Україна
 1. Страфун Сергій Семенович – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової роботи, керівник відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії кисті, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Україна
 1. Усенко Олександр Юрійович– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, директор ДУ «Інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України», завідувач кафедри хірургії та трансплантології «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України», лауреат Державної премії України, Україна
 1. Файнзільберг Леонід Соломонович– доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України», Україна
 1. Ященко Юрій Борисович – доктор медичних наук, професор, в.о. заступника директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з наукової роботи, завідувач наукового відділу організації медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Херінг Евальд – почесний професор (фонд Конрада Аденауера) Центру ендопротезування, Відділ травматології та ортопедії, Клініка Johannes Wesling Klinikum (м. Мінден, Німеччинна), Асоціація клінік («Університетська клініка») при Рурському університеті (м. Бохум, Німеччина)

Персональний склад Редакційної колегії наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина»

 1. Бевзенко Тетяна Борисівна – доктор медичних наук, доцент, професор, доцент кафедри нефрології та нирково-замісної терапії «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України», Україна
 1. Буряк Олександр Григорович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету, Україна
 1. Вежновець Тетяна Андріївна − доктор медичних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту післядипломної освіти «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», Україна
 1. Гладкевич Анатолій Володимирович – доктор медичних наук, старший дослідник університетського медичного центру Гронінгенського університету (Нідерланди)
 1. Головко Сергій Вікторович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри урології «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця»,Заслужений лікар України, Начальник клініки урології національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», Головний уролог Міністерства оборони України, Україна
 1. Грузєва Тетяна Степанівна − доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», Україна
 1. Зюков Олег Леонідович − доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, головний лікар, заступник директора з клінічної роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Кобиляк Назарій Миколайович − кандидат медичних наук, асистент кафедри ендокринології «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», Україна
 1. Курик Олена Георгіївна − доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Мельник Володимир Степанович − доктор медичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової діяльності, декан медичного факультету №1 «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», професор кафедри неврології, Україна
 1. Крячкова Лілія Вікторівна, доктор медичних наук, професор, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоровья України», Україна
 1. Васильєва Тетяна Леонідівна, PhD, доктор наук, доктор медичних наук, професор, Texas Tech University Health Sciences Center