ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ПЛАГІАТУ

Журнал «Клінічна та профілактична медицина» приймає до публікації лише оригінальні матеріали, зокрема статті, які не були опубліковані раніше і не подавалися для опублікування в інші наукові видання.

У процесі редакційного оброблення і перевірки унікальності тексту у матеріалах, поданих до журналу «Клінічна та профілактична медицина», застосовують послуги системи виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах «Unicheсk».

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі.

Якщо плагіат становить менше 25%, рукопис відправляється авторам для перегляду змісту. Автора (авторів) попереджають про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело.

Якщо плагіат становить 25% і більше – рукопис відхиляється без редакційного рецензування (при цьому установа/працедавець автора можуть бути про це поінформовані). Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати в новому рукописі.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, запозичених в інших авторів та/або з інших джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Якщо плагіат виявлено після опублікування статті, то редакційна колегія проводить аналіз цього факту. Якщо буде виявлений плагіат, редакція журналу зв’яжеться із автором. Сторінки, що містять плагіат, буде позначено у PDF-файлі. Залежно від відсотка плагіату, документ також може бути відкликано (видалено).

Правила цитування

Цитування має здійснюватись у всіх випадках, коли в роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені безпосередньо автором. Порушення вказаних нижче правил і їх недотримання має розцінюватися як плагіат:

  • якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки;
  • якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки, натомість — виділяється або відбивається від решти тексту певним способом (набирається іншим кеглем, шрифтом, накресленням, відбивається від основного тексту більшими абзацними відступами тощо);
  • допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки автора. Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними дужками з трикрапкою всередині;
  • допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків певних слів. В такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних дужках обов'язково ставиться посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається до роботи);
  • в списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті джерела, які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення теми, навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі нема.

ВАЖЛИВО!!!

Редакція журналу «Клінічна та профілактична медицина» повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування.