Порівняння ранніх ускладнень, що виникають при лікуванні недрібноклітинного раку iii a стадії (нмрл iii a стадії) у пацієнтів, які отримували нхлт, нхт та неоад'ювантну хіміотерапію та ад'ювантну променеву терапію (нхт + ад'ювантна пт)
ARTICLE PDF

Ключові слова

недрібноклітинний рак легені
неоад'ювантна терапія
хіміопроменева терапія
ранні ускладнення

Як цитувати

Малярчук, К. А., Ганул, А. В., Борисюк, Б. О., Бороров, Л. В., Шевченко, А. І., & Совенко, В. М. (2023). Порівняння ранніх ускладнень, що виникають при лікуванні недрібноклітинного раку iii a стадії (нмрл iii a стадії) у пацієнтів, які отримували нхлт, нхт та неоад’ювантну хіміотерапію та ад’ювантну променеву терапію (нхт + ад’ювантна пт). Клінічна та профілактична медицина, (1), 26-29. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.04

Анотація

Вступ

Лікування НМРЛ III A стадії є надзвичайно складною проблемою для сучасної онкології, оскільки однорічна виживаність з моменту постановки діагнозу за даними Національного канцер-реєстру становить до 58%. У той же час з цим в клінічному підході до лікування даної патології існує ситуація невизначеності – ні NCCN, ні інші світові наукові літературні джерела не містять інформації щодо певного методу лікування. Перевага жодного з можливих методів лікування НМРЛ III a стадії (НХТ, нхлт, НХТ + ад`#39;ювантна ПТ) не є доведеною по відношенню до інших. Проведене дослідження, присвячене порівнянню цих методів відносно один одного і загальної і безрецидивної виживаності. За результатами попередніх досліджень найбільш високі результати як загальної, так і безрецидивної виживаності показали пацієнти з групи нхлт. Але важливим аспектом лікування є співвідношення користі та ризику, тобто кількості та тяжкості ускладнень. Вивчення і аналіз ускладнень лікування при методиках нхт, нхлт і нхт + ад`ювантна ПТ було завданням роботи.

Лікування НМРЛ III A стадії є надзвичайно складною проблемою для сучасної онкології, оскільки однорічна виживаність з моменту постановки діагнозу за даними Національного канцер-реєстру становить до 58%. У той же час з цим в клінічному підході до лікування даної патології існує ситуація невизначеності – ні NCCN, ні інші світові наукові літературні джерела не містять інформації щодо певного методу лікування. Перевага жодного з можливих методів лікування НМРЛ III a стадії (НХТ, нхлт, НХТ + ад`#39;ювантна ПТ) не є доведеною по відношенню до інших. Проведене дослідження, присвячене порівнянню цих методів відносно один одного і загальної і безрецидивної виживаності. За результатами попередніх досліджень найбільш високі результати як загальної, так і безрецидивної виживаності показали пацієнти з групи нхлт. Але важливим аспектом лікування є співвідношення користі та ризику, тобто кількості та тяжкості ускладнень. Вивчення і аналіз ускладнень лікування при методиках нхт, нхлт і нхт + ад`ювантна ПТ було завданням роботи.

Мета

Дослідити і визначити кількість ускладнень в групах з NCRT, NCT і NCT + aд`ювантної ЛТ.

Матеріали та методи

Дослідження включало 3 групи пацієнтів-пацієнтів, які отримували НХЛТ, НХТ та нхт + ад`ювантну ПТ, загалом 304 особи. Всі пацієнти мали однаковий режим хіміотерапії-Цисплатин / Доцетаксел або Карбоплатин / Паклітаксел, пацієнти, які отримували променеву терапію, отримали її в сумарному дозуванні 30 Гр як в неоад`ювантному, так і в ад`ювантному режимі. Опромінення проводилося на область грудної клітини і середостіння. Пацієнти були радикально прооперовані у вигляді лобектомії, білобектомії або пневмонектомії. У ранніх роботах по даній темі був проведений аналіз виживання за шкалою Каплана і Майєра. У статті описано проведення та вивчення ускладнень лікування, які зафіксовані під час перебування пацієнтів у стаціонарі як під час проведення хіміотерапії, променевої терапії так і в післяопераційному періоді.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.04
ARTICLE PDF

Посилання

Національний реєстр раку. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/en/statistics.

Maliarchuk Кaterina, Ganul Andrey V., Borisyuk Bogdan O., Bororov Leonid V., Shevchenko Anatoly I., Sovenko Vladimir M.. (2022). Prospects of neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with stage iii a non-small cell lung cancer as a method of improving survival. Wiadomości Lekarskie, LXXV, 4, 2, 949 – 954.

Maliarchuk Кaterina, Ganul Andrey V., Borisyuk Bogdan O., Bororov Leonid V., Shevchenko Anatoly I., Sovenko Vladimir M.. (2022). Correlation of relapse-free survival with neoadjuvant treatment in patients with stage iiia non-small cell lung cancer. Wiadomości Lekarskie. LXXV, 9, 1, 2098-2102.

Zakharichev V., Bororov L., Shevchenko A., Malyarchuk K. (2019). Korelyatsiya stupenya morfolohichnoyi vidpovidi pukhlyny z vyzhyvanistyu pislya kompleksnoho likuvannya rezektabelʹnoho nedribnoklitynnoho raku leheni (NDRL) IIIA stadiyi [Correlation of the degree of tumor morphological response with survival after complex treatment of stage IIIA resectable non-small cell lung cancer (NSCLC) ]. Proceedings of the National Medical Academy named after P.L. Shupyka, 2, 2(20), 7.

Posibnyk NCCN z klinichnoyi praktyky v onkolohiyi (NCCN Guidelines®) nedribnoklitynnyy rak leheniv: versiya 3.2020 [NCCN Clinical Practice Guideline in Oncology (NCCN Guidelines®) Non-Small Cell Lung Cancer: Version 3.2020].

Lohan, D. M., Lokhrin, K. A., Darlinh, H. ta in. (1997). Ad'yuvantna promeneva terapiya ta khimioterapiya pry nedribnoklitynnomu raku leheniv II abo IIIA stadiyi pislya povnoyi rezektsiyi [Adjuvant radiotherapy and chemotherapy in stage II or IIIA non-small cell lung cancer after complete resection]. Provincial Group on Lung Cancer, 1(5), 366-378.

Hoss, H., Paszat, L., Nʹyuman, T. E. ta in. (1998). Zastosuvannya peredoperatsiynoyi khimioterapiyi z pislyaoperatsiynoyu promenevoyu terapiyeyu abo bez neyi pry tekhnichno rezektabelʹnomu nedribnoklitynnomu raku leheniv IIIA stadiyi. Kerivnytstvo po borotʹbi z poperednim rakom [Use of preoperative chemotherapy with or without postoperative radiation therapy in technically resectable stage IIIA non-small cell lung cancer. A guide to dealing with pre-cancer]. Provincial Lung Cancer Panel, 2(1), 32-9.

Kardenal, F., Palʹmero, R. (2017). Likuvannya rezektabelʹnoho nedribnoklitynnoho raku leheniv stadiyi IIIA [Treatment of stage IIIA resectable non-small cell lung cancer]. Thoracic Oncol., 12(2), 314-322. doi: 10.1016/j. jtho.2016.09.122.

Yuankay, S.I., Yan, S., Tszinmin, YU. ta in. (2016). Konsensus kytaysʹkykh ekspertiv shchodo diahnostyky ta likuvannya peredovoyi stadiyi pervynnoho raku leheniv (versiya 2016 roku) [Consensus of Chinese experts on the diagnosis and treatment of advanced stage primary lung cancer (2016 version)]. Asia Pacific Guidelines Journal. doi:10.1111/ajco.12608.

Hao, S.Dzh., Korso, K. D., Van, E. KH. ta in. (2016). Terminy operatsiyi pislya neoad'yuvantnoyi khimiopromenevoyi terapiyi pry mistsevo poshyrenomu nedribnoklitynnomu raku leheni [Terms of surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer], 12(2), 314-322 doi: 10.1016/j.jtho.2016.09.122.

Koshi, M., Fedeva, S. A., Malik, R. ta in. (2013). Pokrashchena vyzhyvanistʹ, pov'yazana z neoad'yuvantnoyu khimiopromenevoyu terapiyeyu u patsiyentiv z nedribnoklitynnym rakom leheniv klinichnoyi stadiyi IIIA(N2) [Improved survival associated with neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with clinical stage IIIA(N2) non-small cell lung cancer]. Thoracic oncologist, 8(7), 915-22. doi: 10.1097/JTO.0b013e31828f68b4.

Shakh, A.A., Berri, M. F., Tszao, S. ta in. (2012). Induktsiyna khimiopromeneva terapiya ne perevershuye tilʹky induktsiynu khimioterapiyu pry raku leheniv IIIA stadiyi [Induction chemotherapy is not superior to induction chemotherapy alone in stage IIIA lung cancer]. Thoracic Surgery, 93(6), 1807-12.doi: 10.1016/j. athoracsur.2012.03.018.

Tsvitter, M., Kovach, V., Smrdelʹ, U., Stroyan, P. Hemtsytabin, tsysplatyn ta hiperfraktsionovana pryskorena promeneva terapiya lokalʹno rozpovsyudzhenoho nedribnoklitynnoho raku leheniv. Klinichne vyprobuvannya [Gemcitabine, cisplatin and hyperfractionated accelerated radiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer. Clinical trial]. Torakalʹnyy onkol.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.