СТАТТІ

У данному розділі представлені статті журналу

Клінічна медицина

Клінічна медицина (4)

В обзоре представлены новейшие результаты мировых исследований, касающиеся физиологии магния в организме человека, а также значения магния в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, депрессивных расстройств и сахарного диабета. Предложен эксклюзивный метод коррекции дефицита магния при помощи разработанного авторами суплемента Оптинерв. Намечены дальнейшие пути более детального исследования молекулярных механизмов добавок магния в качестве суплемента, как мультицентровое международное исследование.

Read more

Застосування запропонованого ендопротезу голівки променевої кістки дозволяє поліпшити функціонально-клінічні властивості, запобігти розвитку контрактури суглоба, що сприяє скороченню строків лікування та реабілітації у хворих з патологією ліктьового суглоба та збереженню працездатності і покращенню якості життя

Read more

В Україні та в світі щорічно збільшується кількість пацієнтів, яким проводиться стентування коронарних артерій. До рідкісних ускладнень імплантації стентів, що призводить до підвищення летальності, належить їх тромбоз. Принципово важливим для профілактики кардіоваскулярних ускладнень після імплантації як голих металевих стентів, так і стентів із лікарським покриттям є своєчасне призначення подвійної антитромбоцитарної терапії цим хворим та дотримання регламентованих мінімально доцільних термінів застосування блокаторів P2Y12 рецепторів тромбоцитів.

Read more

Although arterial hypertension is not the most common clinical manifestation in patients with Henoch-Schönlein purpura (HSP), it has not been well characterized. The aim of this study was to profile the clinical association and identify the potential risk factors for hypertension in HSP patients. We retrospectively reviewed 193 cases of HSP patients who attended a particular hospital between 2008 and 2014 and analyzed their clinical profile, follow-up findings and overall prognosis.

Read more
Шаблоны Joomla с адаптивным макетом