СТАТТІ

У данному розділі представлені статті журналу

05 червня 2017 Опубліковано в ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АРТЕРІАЛЬНІ ГІПЕРТЕНЗІЇ: ТЕРАПЕВТИЧНІ, НЕВРОЛОГІЧНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ» Автор 

СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У РЕАЛЬНІЙ КЛІНІЧНІ ПРАКТИЦІ: РЕЗУЛЬТАТИ СЕМИРІЧНОГО ОДНОЦЕНТРОВОГО ВІДОМЧОГО РЕЄСТРУ В УКРАЇНІ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Стратегії лікування гострого інфаркту міокарда у реальній клінічні практиці: результати семирічного одноцентрового відомчого реєстру в Україні

Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Міхалєв К.О., Сопко О.О., Сімак І.М.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (Київ, Україна)

Мета: встановити частоту проведення різних стратегій лікування (первинне транскутанне коронарне втручання [пТКВ], тромболітична[ТЛТ] та консервативна [без реперфузіїтерапія) пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (ІМ), залученим до одноцентрового відомчого реєстру в Україні (на базі Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами) (Реєстр).

Матеріал і методи. Проведений ретроспективний аналіз 637 пацієнтів (688 випадків), що перенесли ІМ, проспективно включених до Реєстру у період 2010-2016 рр. (для всіх випадків: середній вік [середнє±стандартне відхилення] 72±11 років; 463чоловіки [67,3%]; 426 випадків ІМ зі стійкою елевацією сегментаST[ІМпST; 61,9%];199 випадків повторногоІМ [30,5%]).Артеріальна гіпертензія була у 620 (97,3%) пацієнтів. Дані про стратегію лікування були доступні у650(94,5%випадкахОкремі реєстри ІМ були обрані для зіставлення: український(STIMULn=1103), ACS-INSTEMI (n=5367), ACS-IINSTEMI (n=3063), а також кілька Європейських реєстрів.

Результати.У цілому, впродовж періоду 2010-2016 рр., пТКВ було виконане у 289 випадках (44,5%; у т.ч. 201 [30,9%випадокстентуваннякоронарнихартерій); ТЛТ – у 36 (5,5%) випадках ІМпSTреперфузійне лікування не проводилось у 325 (50,0%) випадкахЧастота проведення пТКВ у групах ІМпSTта ІМбез стійкої елевації сегмента ST (ІМбпST) була зіставною: 1) у групі випадків ІМпST (n=401) пТКВ виконувалось у 168 (41,9%; у т.ч. 129 [32,2%] випадків стентування коронарних артерій); реперфузійне лікування не проводилось у 197 (49,1%) випадках; 2) у групі випадків ІМбпST (n=249) пТКВвиконувалось у 121 (48,6%; у т.ч. 72 [28,9%] випадки стентування коронарних артерій); реперфузійне лікування не проводилось у 128 (51,4%) випадках. Була виявлена зворотна асоціація між частотою проведення пТКВ і віковою групою: ≤59 років (n=88) – 71,6% (n=63); 60-74 ys (n=294) – 51,4% (n=151); 75-89 ys(n=250) – 28,8% (n=72); ≥90 ys (n=18) – 16,7% (n=3) (p˂0,001)У цілому, впродовж періоду 2010-2016 рр., спостерігали збільшення частоти випадків проведення пТКВ: 2010 (n=123) – 29,3%; 2011 (n=94) – 29,8%; 2012 (n=104) – 42,3%; 2013 (n=92) – 42,4%; 2014 (n=94) – 53,2%; 2015 (n=80) – 60,0%; та 2016 (69,8%)– (pдля тренду ˂0,001)Зазначена тенденція спостерігалась як для ІМпST, так й ІМбпSTЧастота проведення пТКВ серед випадків ІМпST була вищою за таку у вітчизняному реєстрі STIMUL (41,9% [95% довірчий інтервал (ДІ37,1-46,8%]проти21,5% [95% ДІ 19,1-24,0%]відповідноp˂0,001). При порівнянні частоти виконання пТКВ у 2010 році (22,7% [95% ДІ 13,3-33,7%]) і 2016році (69,8% [95% ДІ 57,8-80,7%]з рядом Європейських реєстрів, був виявлений «перехід» від кластеру таких країн, як Сербія (19%), Португалія (19%) іБолгарія (21%)до групи країн з більш високою частотою проведення інвазивнихутручань, як-от: Італія (45%), Ізраїль (49%), Фінляндія (45%) й Угорщина (64%).Частота проведення пТКВ у групі випадків ІМбпST (48,6% [95% CI 42,4-54,8%]наближалась до такої в реєстрі NSTEMIACS-I (52,0%), та була дещо меншою, ніжв NSTEMIACS-II (62,9%).

ВисновокРезультати одноцентрового відомчого реєстру в Україні свідчать про збільшення частоти виконання пТКВ у пацієнтів з ІМпSTта ІМбпSTупродовж періоду 2010-2016 рр., що узгоджується із загальноєвропейською тенденцією. Перспективними є дослідження наслідків інтервенційного лікування ІМ, особливо в осіб старших вікових груп і повторними гострими коронарними подіями, що має виняткове значення для оптимізації стратегії лікування.

Останнє редагування Неділя, 16 липня 2017 19:34

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Шаблоны Joomla с адаптивным макетом