СТАТТІ

У данному розділі представлені статті журналу

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Метою і задачами роботи стали оцінка частоти артеріальної гіпертензії (АГ) у хворих на АНЦА-асоційовані системні васкуліти (АНЦA-СВ), вызначення взаємозв'язків АГ з клінічними ознаками захворювань, прогностичних критеріїв.

Бевзенко Т.Б., Кравченко А.М., Синяченко О.В.

М. Київ, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

М. Лиман, ДонНМУ ім.М.Горького

Мета

Метою і задачами роботи стали оцінка частоти артеріальної гіпертензії (АГ) у хворих на АНЦА-асоційовані системні васкуліти (АНЦA-СВ), вызначення взаємозв'язків АГ з клінічними ознаками захворювань, прогностичних критеріїв.

Матеріали і методи

Обстежено 129 пацієнтів з АНЦА-СВ: 76 (59%) - з мікроскопічним поліангіїтом (МПА) у віці (44,00 ± 1,53) років, 26 (20%) - з гранулематозом з поліангіїтом (ГПА) у віці (46,60 ± 2,55) років і 27 (21%) - з езозинофільним поліангіїтом (ЕПА) у віці (42,10 ± 2,74) років. Серед обстежених - 47% чоловіків і 53% жінок. Тривалість захворювання від моменту його маніфестації у пацієнтів з МПА склала (5,70 ± 0,75) років, з ГПА - (4,40 ± 0,88) років, з ЕПА - (10,50 ± 1,98) років. Активність захворювання 1-го ступеня визначена у 10% хворих з АНЦА-СВ, 2-го - у 35%, 3-го - у 55%, причому по частоті виявлення даного показника обстежені з МПА, ГПА і ЕПА не розрізнялися.

Всім пацієнтам проводилося клінічне (підрахунок середнього артеріального тиску (сАТ), числа болючих суглобів (NPJ), активності артриту (iDAS, iDAS28), інтегральної тяжкості уражень суглобів (iWA), серця (iWH), судин (iWV), нирок, а також прогресування нефропатії (iPN), визначення ендотелійзалежної вазодилатації), лабораторне, інструментальне дослідження. Під час оцінки функціонального стану нирок користувалися визначенням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за формулою Кокрофта-Гольта з доповненнями. Статистичний аналіз проводився за допомогою програми “Statistica-Stat-Soft”.

Результати

Підвищення сАТ> 115 ммHg встановлено в 54% від числа хворих з ГПА, в 61% з МПА і в 20% з ЕПА, що високо значуще прямо корелює з параметрами периферичного судинного опору (р <0,001).

За даними однофакторного і багатофакторного дисперсійного аналізу, на рівень сАТ при МПА та ЕПА надає значущий вплив тривалість захворювання, в свою чергу АГ впливає на інтегральні клінічні показники у цих пацієнтів. Як свідчать результати кореляційного аналізу, при ЕПА з віком хворих збільшуються показники сАТ. Виявлено значиму пряму залежність від сАТ інтегральних клінічних показників при ГПА, МПА і ЕПА. Як демонструє регресійний аналіз, від рівня сАТ прямо залежить iWH при МПА, а зворотньо пов'язана iWA у хворих ЕПА. АГ в 1,9 рази частіше розвивається у випадках наявності нефропатії у хворих МПА, у порівнянні з пацієнтами без ниркової патології, чого не виявлено при ГПА і ЕПА. Цей факт частково вказує на симптоматичний (ренальний) генез АГ. Параметри сАТ прямо корелюють з інтегральної тяжкістю перебігу МПА. Крім того, вираженість клінічних проявів впливає на показники сАТ, а за даними однофакторного дисперсійного аналізу, сАТ надає істотний вплив на сумарну тяжкість ознак МПА.

Зниження функції нирок впливає на характер АТ при ГПА, ЕПА. Від ШКФ і iPN залежать параметри сАТ у хворих МПА, а тільки від ШКФ - при ЕПА. З показником iPN достовірні кореляційні зв'язки сАТ відсутні, тоді як при ГПА і МПА існують зворотні співвідношення з ШКФ. З урахуванням виконаної статистичної обробки отриманих даних зроблено висновок, що показники сАТ> 133 ммHg при МПА є прогнознегативними щодо зниження функції нирок і темпів його прогресування.

Параметри сАТ> 120 ммHg у пацієнтів з АНЦА-асоційованими васкулітами не належать до прогнознегативних в контексті суглобового синдрому. Такий висновок базується на відсутності прямих кореляційних зв'язках значень сАТ з показниками NPJ, iDAS, iDAS28 і iWA (p> 0,05).

При оцінці зв'язків сАТ з параметрами iWH і iWV виявлено, що від рівня сАТ прямо залежить тяжкість судинної патології при всіх АНЦА-СВ, в свою чергу, за даними однофакторного дисперсійного аналізу, iWH значимо впливає на показники сАТ при МПА, а iWV - при МПА і ГПА.

Висновки

АГ відзначається у 61% від числа хворих МПА, у 54% ГПА, у 20% ЕПА. Визначено пряму залежність показників сАТ з тривалістю МПА і ЕПА і з віком хворих при ЕПА. Виявлено взаємозв'язок сАТ з тяжкістю клінічних ознак МПА. Розвиток АГ при МПА значимо впливає на тяжкість ураження серця і нирок, визначаючи зниження функції нирок і темпи прогресування нефропатії. Зростання АТ взаємопов'язане з тяжкістю судинної патології і характером вазодилатації при АНЦА-СВ.

Останнє редагування Неділя, 16 липня 2017 20:16

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Шаблоны Joomla с адаптивным макетом