[1]
К. А. Малярчук, А. В. Ганул, Б. О. Борисюк, Л. В. Бороров, А. І. Шевченко, і В. М. Совенко, «Порівняння ранніх ускладнень, що виникають при лікуванні недрібноклітинного раку iii a стадії (нмрл iii a стадії) у пацієнтів, які отримували нхлт, нхт та неоад’ювантну хіміотерапію та ад’ювантну променеву терапію (нхт + ад’ювантна пт)», Clin. and prev. med., вип. 1, с. 26-29, Лют 2023.