Малярчук, К. А., Ганул, А. В., Борисюк, Б. О., Бороров, Л. В., Шевченко, А. І. і Совенко, В. М. (2023) «Порівняння ранніх ускладнень, що виникають при лікуванні недрібноклітинного раку iii a стадії (нмрл iii a стадії) у пацієнтів, які отримували нхлт, нхт та неоад’ювантну хіміотерапію та ад’ювантну променеву терапію (нхт + ад’ювантна пт)», Клінічна та профілактична медицина, (1), с. 26-29. doi: 10.31612/2616-4868.1(23).2023.04.