Малярчук, К. А., А. В. Ганул, Б. О. Борисюк, Л. В. Бороров, А. І. Шевченко, і В. М. Совенко. 2023. «Порівняння ранніх ускладнень, що виникають при лікуванні недрібноклітинного раку Iii a стадії (нмрл Iii a стадії) у пацієнтів, які отримували нхлт, нхт та неоад’ювантну хіміотерапію та ад’ювантну променеву терапію (нхт + ад’ювантна пт)». Клінічна та профілактична медицина, вип. 1 (Лютий), 26-29. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.04.