(1)
Малярчук, К. А.; Ганул, А. В.; Борисюк, Б. О.; Бороров, Л. В.; Шевченко, А. І.; Совенко, В. М. Порівняння ранніх ускладнень, що виникають при лікуванні недрібноклітинного раку Iii a стадії (нмрл Iii a стадії) у пацієнтів, які отримували нхлт, нхт та неоад’ювантну хіміотерапію та ад’ювантну променеву терапію (нхт + ад’ювантна пт). Clin. and prev. med. 2023, 26-29.