[1]
Малярчук, К.А., Ганул, А.В., Борисюк, Б.О., Бороров, Л.В., Шевченко, А.І. і Совенко, В.М. 2023. Порівняння ранніх ускладнень, що виникають при лікуванні недрібноклітинного раку iii a стадії (нмрл iii a стадії) у пацієнтів, які отримували нхлт, нхт та неоад’ювантну хіміотерапію та ад’ювантну променеву терапію (нхт + ад’ювантна пт). Клінічна та профілактична медицина. 1 (Лют 2023), 26-29. DOI:https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.04.