ГЕПАТОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ, ОБУМОВЛЕНІ КОМБІНОВАНИМ СПОЖИВАННЯМ ОПІОЇДНИХ НАРКОТИКІВ І АЛКОГОЛЮ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

наркотичні отруєння
метадон
алкоголь
гепатотоксичність

Як цитувати

Курділь, Н. В., Паламар, Б. І., Лісовська, В. С., Жмінько, П. Г., Балан, Г. М., & Андрющенко, В. В. (2024). ГЕПАТОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ, ОБУМОВЛЕНІ КОМБІНОВАНИМ СПОЖИВАННЯМ ОПІОЇДНИХ НАРКОТИКІВ І АЛКОГОЛЮ. Клінічна та профілактична медицина, (4), 72-77. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.10

Анотація

Вступ. Протягом останніх 20-ти років споживання опіоїдів у світі набуло масштабів епідемії, що призвело до збільшення передчасної смертності та суттєво змінило епідеміологію захворювань печінки.

Мета. Дослідження особливостей ураження печінки при комбінованому споживанні опіоїдних наркотиків і алкоголю.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз медичних даних 1540 пацієнтів з діагнозами «Гостре наркотичне отруєння», «Гостре отруєння метадоном» (МКХ-10:Т40.0-Т40.3), що лікувалися у період 2010-2020 рр. у токсикологічному центрі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Розглянуті 42 акти судово-медичного і судово-гістологічного дослідження випадків смерті, асоційованих з нелегальним метадоном і алкоголем. Використовували клінічні, біохімічні та патогістологічні дослідження. Гістологічні зразки досліджували на мікроскопі Olympus CX 41 у прохідному світлі при збільшеннях 100, 200, 400 разів. Статистичну обробку отриманих даних проводили за програмою IBM SPSS Statistics 29.0.0.0, використовували кореляційний аналіз Пірсона, p≤0,05.

Результати. За результатами судово-гістологічних досліджень у осіб з тривалим анамнезом споживання нелегального метадону і алкоголю була виявлена виражена інфільтрація тканини печінки лімфоцитами малих розмірів (r=0,471, р=0,002), що поєднувалася з портальним фіброзом (r=0,333, р=0,021) та, в окремих випадках, помірною проліферацією жовчних канальців (r=0,203, р=0,047). Морфометричний аналіз біоптатів печінки виявив синусоїдальну дилятацію, запальні та фібротичні зміни термінальної печінкової вени (r=0,501, р=0,017); відмічалися склеротичні зміни від розширення портальних трактів за рахунок фіброзу і до початкових ознак порушення часткової будови, що свідчить про перехід до цирозу.

Висновки. Прогресивне поширення практики комбінованого споживання опіоїдних наркотиків на прикладі метадону і алкоголю підвищує ризик виникнення гепатотоксичних ефектів, зокрема пришвидшуючи розвиток фіброзу і цирозу.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.10
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Verna EC, Schluger A, Robert S, Brown RS. Opioid epidemic and liver disease. JHEP Rep. 2019 Sep; 1(3): 240–255. DOI: 10.1016/j.jhepr.2019.06.006

Kardashian A, Serper M, Terrault N, Nephew LD. Health disparities in chronic liver disease. Hepatology. 2023 Apr; 77(4): 1382–1403. DOI: 10.1002/hep.32743

Soleimanpour H, Safari S, Shahsavari Nia K, Sanaie S, Alavian SM. Opioid Drugs in Patients With Liver Disease: A Systematic Review. Hepat Mon. 2016 Mar 6;16(4):e32636. DOI: 10.5812/hepatmon.32636

Jover R, Ponsoda X, Gómez-lechón MJ, Castell JV. Potentiation of heroin and methadone hepatotoxicity by ethanol: an in vitro study using cultured human hepatocytes. Xenobiotica. 1992;22:471-478. DOI: 10.3109/00498259209046659

Amraei M, Mohamadpour M, Reza Hafezi Ahmadi M, Azizi M, Daemi A, Omidi M, Shirzadpour E. Histopathological study of liver tissue due to methadone consumption and its effect on liver enzymes and inflammatory indices in rat. Drug Des Devel Ther. 2018 Nov 5:12:3785-3795. DOI: 10.2147/DDDT.S182032

Dinis-Oliveira RJ. Metabolomics of methadone: clinical and forensic toxicological implications and variability of dose response. Drug Metab Rev. 2016;48(4):568–576. DOI: 10.1080/03602532.2016.1192642

Otto AO, Rivera CG, Zeuli JD, Temesgen Z. Hepatotoxicity of Contemporary Antiretroviral Drugs: A Review and Evaluation of Published Clinical Data. Cells. 2021 May 20;10(5):1263. DOI: 10.3390/cells10051263

Tang B, Zhang Y, Liang R, Yuan P, Du J, Wang H, Wang L. Activation of the delta-opioid receptor inhibits serum deprivation-induced apoptosis of human liver cells via the activation of PKC and the mitochondrial pathway. Int J Mol Med. 2023 Jun;51(6):51. DOI: 10.3892/ijmm.2023.5254

Dennis BB, Akhtar D, Cholankeril G, Kim D, Sanger N, Hillmer A, et al. The impact of chronic liver disease in patients receiving active pharmacological therapy for opioid use disorder: One-year findings from a prospective cohort study. Multicenter Study. Drug Alcohol Depend. 2020 Apr 1:209:107917. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2020.107917

Chalabianloo F, Høiseth G, Vold JH, Johansson KA, Kringen MK, Dalgard O, et al. Impact of liver fibrosis and clinical characteristics on dose-adjusted serum methadone concentrations. J Addict Dis. 2023 Jan-Mar;41(1):53-63. DOI: 10.1080/10550887.2022.2057140

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.