ПЕРВИННА ТА ПОСТОСТЕОІНТЕГРАЦІЙНА СТАБІЛЬНІСТЬ КОРОТКИХ (УЛЬТРАКОРОТКИХ) ІМПЛАНТАТІВ НА БЕЗЗУБИХ АТРОФОВАНИХ ДИСТАЛЬНИХ СЕГМЕНТАХ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ – ІНДИКАТОР НЕГАЙНОГО, АБО ВІДТЕРМІНОВАНОГО ЇХ НАВАНТАЖЕННЯ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

короткий імплантат
резонансно-частотний аналіз (RFA)
одиниці стабільності імплантата (ISQ)

Як цитувати

OшуркоА. П., OлійникІ. Ю., Кузняк, Н. Б., & Сухляк, В. В. (2024). ПЕРВИННА ТА ПОСТОСТЕОІНТЕГРАЦІЙНА СТАБІЛЬНІСТЬ КОРОТКИХ (УЛЬТРАКОРОТКИХ) ІМПЛАНТАТІВ НА БЕЗЗУБИХ АТРОФОВАНИХ ДИСТАЛЬНИХ СЕГМЕНТАХ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ – ІНДИКАТОР НЕГАЙНОГО, АБО ВІДТЕРМІНОВАНОГО ЇХ НАВАНТАЖЕННЯ. Клінічна та профілактична медицина, (4), 63-71. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.09

Анотація

Вступ. Актуальною дискусією залишається питання щодо визначення можливості негайного чи віддаленого навантаження на обраний вид імплантатів, які забезпечуватимуть прогнозований результат їх тривалої функціональності. Такою індикаторною основою можуть стати отримані результати проведеного резонансно-частотного аналізу, які досконало характеризують стабільність коротких та ультракоротких імплантатів на всіх етапах їх остеоінтеграційного та постостеоінтеграційного періодів.

Мета. Провести аналіз первинної та постостеоінтеграційної стабільності коротких (ультракоротких) імплантатів, що встановлені за методиками по рівню кортикального шару кісткової тканини та субкортикально, при атрофії кісткової тканини, зумовленої набутими кінцевими дефектами зубних рядів.

Матеріали та методи. Досліджено первинну та постостеоінтеграційну стабільність у тридцяти дев’яти дентальних коротких (h = 6,5 mm X b = 4.0 mm – 20 шт.) й ультракоротких (h =5,5 mm X b = 4.0 mm – 19 шт.) імплантатів, встановлених на беззубих дистальних сегментах нижньої щелепи людини. За клінічною оцінкою, що відповідала меті та завданням даної роботи, всіх пацієнтів розділено на чотири групи дослідження: першу групу складали пацієнти зі збереженим зубним рядом, які не потребували дентальної імплантації; другу групу – 25-45 років, третю групу – 46-60 років та четверту групу – ≥ 61 року. Методом резонансно-частотного аналізу (RFA) техніки Penguin Instruments, проведено інтерпретацію результатів у декларативних одиницях вимірювання – коефіцієнта стабільності імплантату (ISQ).

Результати. Встановлені короткі (ультракороткі) імплантати, за методикою по рівню кортикального шару кісткової тканини, антиротаційною силою характеризують свою високу первинну стабільність: у другій групі дослідження (25-45 років), що складає за середнім числом (M) 87,0 та похибки середнього значення (± m) ± 2,3 ISQ; у третій групі (46-60 років) – 76,4 ± 3,0 ISQ; у четвертій групі (особи ≥ 61 року) – 69,8 ± 4,8 ISQ. Низькі значення первинної стабільності отримано в імплантатах, що були встановлені за методикою субкортикальної імплантації у другій віковій групі дослідження, та склали 59,6 ± 2,7 ISQ з незначним зростанням до 66,0 ± 4,1 ISQ у третій групі та 71,7 ± 4,2 ISQ у четвертій групі дослідження, що не гарантують прогнозу функціонального перерозподілу супраоклюзійного негайного навантаження на біологічну основу, з подальшим збереженням перебігу нормальних фізіологічних процесів у кістковій тканині навколо встановлених імплантатів.

Висновки. Реабілітація пацієнтів із атрофією кісткової тканини, зумовленою втратою жувальної групи зубів є можливою, використовуючи короткі (h = 6,5-6,0 mm) та ультракороткі (h = 5,5 mm) імплантати, за клінічним обґрунтуванням обрання методик негайного чи постостеоінтеграційного навантаження, при детальному резонансно-частотному аналізі, як пріоритетному та достовірному методі – ефективному індикаторі їх стабільності, на всіх етапах клінічної реабілітації пацієнтів.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4.2024.09
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Anitua, E. (2022). Implant Dentistry from One-Way Direction to the Reversibility of the Osseointegration. Eur J Dent., 16(2), 464. https://doi.org/10.1055/s-0041-1740219.

Antequera-Diaz, R., Quesada-García, M.P., Vallecillo, C., Vallecillo-Rivas, M., Muñoz-Soto, E., & Olmedo-Gaya, M.V. (2022). Intra- and inter-operator concordance of the resonance frequency analysis. A cross-sectional and prospective clinical study. Clin Oral Investig, 26(11), 6521-6530. https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-022-04601-y.

Borges, G.A., Barbin, T., Dini, C., Maia, L.C., Magno, M.B., Barão, V.A.R., & Mesquita, M.F. (2022). Patient-reported outcome measures and clinical assessment of implant-supported overdentures and fixed prostheses in mandibular edentulous patients: A systematic review and meta-analysis. J Prosthet Dent., 127(4), 565-577. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2020.11.005.

Cheung, M.C., Hopcraft, M.S., & Darby, I.B. (2021). Dentists' preferences in implant maintenance and hygiene instruction. Aust Dent J., 66(3), 278-288. https://doi.org/10.1111/adj.12831.

. Curado, T.F.F, Silva, J.R., Nascimento, L.N., Leles, J.L.R., McKenna, G., Schimmel, M., & Leles, C.R. (2023). Titanium-zirconium mini implants for mandibular overdentures: a 1-year randomized clinical trial on implant survival and peri-implant outcomes. Clinical Oral Implants Research, 34(8), 769-782. https://doi.org/10.1111/clr.14102.

D’Orto, B., Chiavenna, C., Leone, R., Longoni, M., Nagni, M., & Capparè, P. (2023). Marginal Bone Loss Compared in Internal and External Implant Connections: Retrospective Clinical Study at 6-Years Follow-Up. Biomedicines, 11(4), 1128. https://doi.org/10.3390/biomedicines11041128.

Degli Esposti, M., Changizi, M., Salvatori, R., Chiarini, L., Cannillo, V., Morselli, D., & Fabbri, P. (2022). ACS Applied Polymer Materials, 4(6), 4306-4318. https://doi.org/10.1021/acsapm.2c00270.

Guerrero-González, M., Monticelli, F., Saura, García-Martín, D., Herrero-Climent, M., Ríos-Carrasco, B., Ríos-Santos, J.V., & Fernández-Palacín, A. (2020). Reliability of the Resonance Frequency Analysis Values in New Prototype Transepithelial Abutments: A Prospective Clinical Study. Int J Environ Res Public Health, 17(18), 6733. https://doi.org/10.3390/ijerph17186733.

Jiang, J. (2022). Applied Medical Statistics (1st ed.). Wiley. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3449554/applied-medical-statistics-pdf (Original work published 2022).

Kan, J.Y.K., Rungcharassaeng, K., Kamolroongwarakul, P., Lin, G.H., Matsuda, H., Yin, S., Wang, H.L., Tarnow, D., & Lozada J.L. (2023). Frequency of screw-retained angulated screw channel single crown following immediate implant placement and provisionalization in the esthetic zone: A cone beam computed tomography study. Clin Implant Dent Relat Res., 25(5), 789-794. https://doi.org/10.1111/cid.13227.

Korsch, M., Alt, K.W., & Mock, F.R. (2023). Frozen Stored Teeth: Autogenous Dentin as an Alternative Augmentation Material in Dentistry. Bioengineering (Basel). 10(4), 456. https://doi.org/10.3390/bioengineering10040456.

Monje, A., Kan, J.Y., & Borgnakke, W. (2023). Impact of local predisposing/precipitating factors and systemic drivers on peri-implant diseases. Clin Implant Dent Relat Res., 25(4), 640-660. https://doi.org/10.1111/cid.13155.

Oshurko, A.P., Oliinyk, I.Yu., Yaremchuk, N.I., & Makarchuk, I.S. (2021). Morphological features of bone tissue in "disuse atrophy" on the example of a segment of the human lower jaw: clinical experience of treatment. Biomedical and biosocial anthropology, 42, 5-11. https://doi.org/10.31393/bba42-2021-01.

Oshurko, A.P., Oliinyk, I.Yu., Kuzniak, N.B., & Herasym, L.M. (2023). Resonance frequency analysis – indicator of post-implantation morphology of mandibular bone tissue. Modern Medical Technology, 4(59), 70-75. doi: https://doi.org/10.34287/MMT.4(59).2023.9.

Prati, C., Zamparini, F., Canullo, L., Pirani, C., Botticelli, D., & Gandolfi, M.G. (2020). Factors Affecting Soft and Hard Tissues Around Two-Piece Transmucosal Implants: A 3-Year Prospective Cohort Study. The International journal of oral & maxillofacial implants, 35 5, 1022-1036 . https://doi.org/10.11607/jomi.7778.

Starch-Jensen, T., Vitenson, J., Deluiz, D., Østergaard, K.B., & Tinoco, E.M.B. (2022). Lateral Alveolar Ridge Augmentation with Autogenous Tooth Block Graft Compared with Autogenous Bone Block Graft: a Systematic Review. J Oral Maxillofac Res., 13(1), e1. https://www.ejomr.org/JOMR/archives/2022/1/e1/v13n1e1.pdf.

Száva, D.T., Száva, A., Száva, J., Gálfi, B., & Vlase, S. (2022). Dental Implant and Natural Tooth Micro-Movements during Mastication-In Vivo Study with 3D VIC Method. J Pers Med., 12(10), 1690. https://doi.org/10.3390/jpm12101690.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.