ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ARTICLE PDF

Ключові слова

електронна система охорони здоров’я
цифрові компетентності
студенти
заклади вищої медичної освіти
лідерство
управління

Як цитувати

Сімон, К. І., Крячкова, Л. В., Захаров, С. В., & Зайцев, В. В. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 115-124. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.14

Анотація

Вступ. Розбудова міцної системи охорони здоров’я (ОЗ), спрямованої на підвищення здоров’я населення загалом та надійної електронної системи охорони здоров’я зокрема потребує відповідного рівня володіння цифровими компетентностями (ЦК) у майбутніх працівників ОЗ. Актуальність дослідження обумовлена тим, що належне виконання професійних медичних та управлінських обов’язків неможливе без достатнього рівня володіння ЦК, а набуття їх повинно відбуватися під час навчання майбутніх працівників ОЗ.

Мета. Дослідити рівні володіння ЦК і розуміння їх важливості серед здобувачів, що навчаються у закладах вищої медичної освіти (ЗВМО), для формування під час навчального процесу лідерського та управлінського потенціалу майбутніх працівників ОЗ.

Матеріали та методи. Поперечне дослідження проведене серед 265 студентів (1-6 курси) Дніпровського державного медичного університету. Використовувалися бібліосемантичний та соціологічний методи. Студентів було розділено на групи відповідно до року навчання: молодші (1-2), середні (3-4), старші (5-6). Результати аналізувалися із використанням загальноприйнятих статистичних підходів за допомогою інтегрованого середовища розробки Jupyter Notebook (https://jupyter.org/install). Значення р<0,05 вважалося статистично значущим при перевірці всіх статистичних гіпотез.

Результати. Визначено, що всі студенти незалежно від курсу навчання розуміють важливість вивчення цифрових компетенцій – в середньому для усіх опитаних загальний рівень важливості для всіх ЦК становить 6,99 (95% ДІ 6,72-7,26) балів за десятибальною шкалою. Рівні володіння ЦК значуще (p=0,002) розрізняються залежно від періоду навчання: старші курси мають вищі бали, ніж середні (за всіма пунктами) та молодші (за більшістю пунктів). Між рівнем володіння ЦК молодших та середніх курсів розбіжностей не виявлено (р>0,05). Рівні володіння загальними ЦК були значно вищі порівняно зі спеціальними медичними та кібербезпековими ЦК як в кожній групі окремо так і для всіх опитаних. Більше 80% опитаних відмітили важливість опанування ЦК для виконання управлінських функцій, без розбіжностей між групами (р>0,05).

Висновки. Сьогодення вимагає від працівників охорони здоров’я належного рівня володіння ЦК. Доведено, що мотивація студентів для вивчення ЦК є більш ніж достатньою, але рівні володіння спеціальними медичними та кібербезпековими ЦК необхідно підвищувати. Переважна більшість респондентів вважає опанування ЦК невід’ємним елементом формування здоров’яспрямовуючого лідерства та ефективної управлінської діяльності в сфері ОЗ. Опанування ЦК повинно відбуватися системно із активним залученням до цього процесу ЗВМО.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.14
ARTICLE PDF

Посилання

World Health Organization. (2021). Global strategy on digital health 2020-2025. https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924

Kvedar, J., Coye, M. J., & Everett, W. (2014). Connected health: A review of technologies and strategies to improve patient care with telemedicine and telehealth. Health Affairs, 33(2), 194–199. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0992

Longhini, J., Rossettini, G., & Palese, A. (2022). Digital health competencies among health care professionals: Systematic review. Journal of Medical Internet Research, 24(8). https://doi.org/10.2196/36414

World Health Organization. (2020). Digital education for building health workforce capacity. https://iris.who.int/handle/10665/331524

Topol, E. J. (2019). Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again. Basic Books.

Sahni, N., Stein, G., Zemmel, R., & Cutler, D. M. (2023). The potential impact of artificial intelligence on healthcare spending. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4334926

Ministry of health of Ukraine. (2022). Pro zatverdzhennia priorytetnykh napriamiv rozvytku sfery okhorony zdorovia na 2023 - 2025 roky [On the approval of priority areas of development in the field of health care for 2023-2025]. Official website of the Parliament of Ukraine (in Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/go/v1832282-22

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, April 25). Deiaki pytannia elektronnoi systemy okhorony zdorovia [Some issues of the electronic health care system]. Official website of the Parliament of Ukraine. (in Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/go/411-2018-п

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoi okhorony zdorovia [On the approval of the Concept of the development of electronic health care]. Official website of the Parliament of Ukraine. (in Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/go/1671-2020-р

Ministry of health of Ukraine. (2024, February 7). Prezentovano Ramku tsyfrovoi kompetentnosti pratsivnyka okhorony zdorovia [The Digital Competence Framework for Health Care Workers is presented]. Cabinet of Ministers of Ukraine. (in Ukrainian). https://www.kmu.gov.ua/news/moz-prezentuvano-ramku-tsyfrovoi-kompetentnosti-pratsivnyka-okhorony-zdorovia

Ministry of health of Ukraine. (2023). Oriientovnyi navchalnyi plan tsyfrovoi kompetentnosti medychnykh pratsivnykiv [Recommended curriculum of digital competence of medical workers]. (in Ukrainian). https://cutt.ly/Ew18mJMz

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020, October 9). Deiaki pytannia obiektiv krytychnoi infrastruktury [Some issues of critical infrastructure facilities]. Official website of the Parliament of Ukraine. (in Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/go/1109-2020-п

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2023, April 5). Kiberbezpeka pid chas viiny: Bazovi zakhody z kiberzakhystu dlia ukrainskykh orhanizatsii [Cyber security during war: Basic cyber security measures for Ukrainian organizations]. (in Ukrainian). https://www.kmu.gov.ua/news/kiberbezpeka-pid-chas-viiny-bazovi-zakhody-z-kiberzakhystu-dlia-ukrainskykh-orhanizatsii

The cost of cyberattacks in healthcare in 2023. (2023). Intraprise Health. https://intraprisehealth.com/the-cost-of-cyberattacks-in-healthcare/

Ministry of health of Ukraine. (2024). Hrantova prohrama z rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei pratsivnykiv okhorony zdorovia ta zdobuvachiv medychnoi ta farmatsevtychnoi osvity [Grant program for the development of digital competences of health care workers and medical and pharmaceutical education students]. (in Ukrainian). https://moz.gov.ua/article/announcements/grantova-programa-z-rozvitku-cifrovih-kompetentnostej-pracivnikiv-ohoroni-zdorov’ja-ta-zdobuvachiv-medichnoi-ta-farmacevtichnoi-osviti

MLS Group (2021). Otsinka rivnia tsyfrovoi hramotnosti sered medychnykh pratsivnykiv Zhytomyrskoi, Lvivskoi, ta Donetskoi oblastei ta rozrobka rekomendatsii shchodo yii zahalnoho pokrashchennia v Ukraini [Assessment of the level of digital literacy among medical workers of Zhytomyr, Lviv, and Donetsk regions and development of recommendations for its general improvement in Ukraine]. Ministry of health of Ukraine. (in Ukrainian). https://moz.gov.ua/ocinka-rivnja-cifrovoi-gramotnosti-sered-medichnih-pracivnikiv-zhitomirskoi-lvivskoi-ta-doneckoi-oblastej-ta-rozrobka-rekomendacij-schodo-ii-zagalnogo-pokraschennja-v-ukraini

Alanazi, A. T. (2022). Digital leadership: Attributes of modern healthcare leaders. Cureus. https://doi.org/10.7759/cureus.21969

Khan, B., Fatima, H., Qureshi, A., Kumar, S., Hanan, A., Hussain, J., & Abdullah, S. (2023). Drawbacks of artificial intelligence and their potential solutions in the healthcare sector. Biomedical Materials & Devices. https://doi.org/10.1007/s44174-023-00063-2

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.