АНАЛІЗ СТАНУ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
ARTICLE PDF

Ключові слова

психічне здоров’я
психіатрична допомога
лікар-психіатр
лікар-психолог
реформування системи охорони здоров’я
первинна медична допомога
громадське здоров’я
профілактика

Як цитувати

Бібик, І. Г., Литвинова, Л. О., Артемчук, Л. І., Донік, О. М., Слуту, Н. Ю., & Орличенко, К. В. (2024). АНАЛІЗ СТАНУ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 100-106. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.12

Анотація

Мета дослідження. Проаналізувати сучасний стан психіатричної допомоги в Україні на фоні її реформування; дослідити динаміку окремих показників психічного здоров’я та діяльності закладів, що надають психіатричну допомогу за період 2008-2021 рр.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження були офіційні статистичні дані звітів Державної служби статистики України, Центру медичної статистики ЦГЗ МОЗ України за 2008–2021 рр., Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME, США) про глобальний тягар хвороб. У дослідженні використовувались бібліографічний, епідеміологічний, медико-статистичний, аналітичний методи.

Результати. Актуальність вивчення сучасного стану організації психіатричної допомоги в Україні визначається в першу чергу зростаючою потребою населення у зв’язку з негативним впливом наслідків війни на психічне здоров’я. Встановлено, що поширеність психічних розладів в Україні в період з 2008 по 2017 рік зменшилась на 17,8% та складала 3944,8; первинна захворюваність зменшилась на 38,7% і становила 300,9 випадків на 100000 населення у 2017 р. Смертність від психічних розладів в період 2008-2017 рр. знизилась у 2,7 рази до 2,3 випадків на 100000 населення. Однак у 2021 р. вона вже становила 2,4. Згідно другого етапу реформи охорони здоров’я відбувається скорочення стаціонарних психіатричних закладів та їх ліжкового фонду (в середньому на 40-50%). Медичним закладам, що надають психіатричну допомогу, бракує кваліфікованих спеціалістів (укомплектованість посад становить 53-73%).

Висновки. Деінституціоналізація, яка проводиться в Україні, узгоджується з Концепцією державної цільової програми охорони психічного здоров'я України на період до 2030 року. При скороченні ліжок у психоневрологічних стаціонарах потрібно створити умови для альтернативного лікування психічно хворих з метою збереження доступності допомоги. Динаміка змін показників психічного здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я мають регіональні особливості, які необхідно враховувати при розрахунках потреби у різних видах психіатричної допомоги. Оптимізації психіатричної допомоги заважає брак лікарів-психіатрів та психологів, проте сприятиме залучення сімейних лікарів до надання психологічної допомоги та запровадження мобільних міждисциплінарних команд.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.12
ARTICLE PDF

Посилання

GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. (2022). Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet. Psychiatry, 9 (2), 137–150. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00395-3

Myronyuk, I., Slabkyy, H., Shcherbins'ka, O., & Bilak-Lukʺyanchuk V. (2022). Naslidky viyny z rosiysʹkoyu federatsiyeyu dlya hromadsʹkoho zdorovʺya Ukrayiny [Consequences of the war with the Russian Federation for the public health of Ukraine] Women's reproductive health, (8), 26–31. (in Ukrainian) https://doi.org/10.30841/2708-8731.8.2022.273291 .

Ponad 8.5 milʹyoniv ukrayintsiv mayutʹ ryzyk psykhichnykh rozladiv cherez viynu – VOOZ. Ukrinform novyny. (2022) [Over 8.5 million Ukrainians are at risk of mental disorders due to the war – WHO]. (in Ukrainian). Available from: https:// www.ukrinform.ua/rubric-society/3567887-ponad-85-miljona-ukrainciv-maut-rizikpsihicnih-rozladiv-cerez-vijnu-vooz.html

Ofis pershoyi ledi, MOZ ta partnery zapuskayutʹ Natsionalʹnu prohramu psykhichnoho zdorovʺya ta psykhosotsialʹnoyi pidtrymky. Uryadovyy portal: veb-sayt. (2022) [The Office of the First Lady, the Ministry of Health and partners launch the National Mental Health and Psychosocial Support Program]. (in Ukrainian). Available from: https://www.kmu.gov.ua/news/ofis-pershoyi-ledi-moz-ta-partneri-zapuskayut-nacionalnu-programu-psihichnogo-zdorovya-ta-psihosocialnoyi-pidtrimki. [in Ukrainian].

Kontseptsiya rozvytku okhorony psykhichnoho zdorovʺya v Ukrayini na period do 2030 roku (2018) [The concept of development of mental health care in Ukraine for the period until 2030]. Neuronews. Psychoneurology and neuropsychiatry, 2 (95), 6-10. (in Ukrainian). Available from: https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_6-10_0b35833a1f3740556679e3ee6aec50ba.pdf

Chorna, V. V. (2020). Reformuvannya okhorony zdorovʺya dlya zmitsnennya psykhichnoho zdorovʺya naselennya Ukrayiny ta dosvid krayin ES [Reforming health care to strengthen the mental health of the population of Ukraine and the experience of EU countries]. Bulletin of the Vinnytsia National Medical University, T. 24, №3, 469-478. (in Ukrainian).

Ustinov, O.V. (2023). Osoblyvosti nadannya psykhiatrychnoyi dopomohy mobilʹnymy mulʹtydystsyplinarnymy komandamy [Peculiarities of providing psychiatric care by mobile multidisciplinary teams]. Ukrainian medical journal. (in Ukrainian). Available from: www.umj.com.ua/uk/novyna-242992-osoblivosti-nadannya-psihiatrichnoyi-dopomogi-mobilnimi-multidistsiplinarnimi-komandami

Pro zatverdzhennya Poryadku nadannya psykhiatrychnoyi dopomohy mobilʹnoyu mulʹtydystsyplinarnoyu komandoyu: Nakaz MOZ vid № 1600 vid 06.09.2022 [On the approval of the Procedure for providing psychiatric care by a mobile multidisciplinary team: Order of the Ministry of Health No. 1600 dated 06.09.2022]. (in Ukrainian). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1102-22#n5

Poryadok nadannya psykhiatrychnoyi dopomohy v statsionarnykh umovakh: Nakaz MOZ Ukrayiny vid 07.12.2023 № 2085 [Procedure for providing psychiatric care in inpatient settings: Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 07.12.2023 No. 2085]. (in Ukrainian). Available from: https://www.kmu.gov.ua/news/novyi-poriadok-nadannia-psykhiatrychnoi-dopomohy-v-statsionarakh-oriientyr-na-hidnist-i-prava-liudyny

Zubatyuk, O., & Pylyahina, H. (2023). Novi standarty pidhotovky fakhivtsiv sfery okhorony psykhichnoho zdorovʺya na etapi pislyadyplomnoyi osvity [New standards of training of specialists in the field of mental health protection at the stage of postgraduate education]. Psychosomatic medicine and general practice, 8(4). (in Ukrainian). doi: 10.26766/pmgp.v8i4.466

Analiz zakonodavstva y polityky u sferi psykhichnoho zdorovʺya v Ukrayini. Dodatok 3. (2020) [Analysis of legislation and policy in the field of mental health in Ukraine. Attachment 3]. (in Ukrainian). Available from: https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2021/01/mh4u-mh-law-analysis-report-21122020-with-annexes.pdf

Pro psykhiatrychnu dopomohu: Zakon Ukrayiny vid 22.02.2000 р. № 1489-II [On psychiatric care: Law of Ukraine dated 22.02.2000 No. 1489-II]. (in Ukrainian). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text

Kutsyk, K. (2023). Deyaki aspekty nadannya osobi psykhiatrychnoyi dopomohy u prymusovomu poryadku za tsyvilʹnym protsesualʹnym zakonodavstvom Ukrayiny [Some aspects of providing a person with compulsory psychiatric care according to the civil procedural legislation of Ukraine]. Electronic scientific publication "Analytical and Comparative Legal Studies", 2, 89-96. (in Ukrainian) https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.15

Indregard, A.-M. R., Nussle, H. M., Hagen, M. Vandvik, P. O., Tesli M., Gather, J. et al. (2024). Open-door policy versus treatment-as-usual in urban psychiatric inpatient wards: a pragmatic, randomised controlled, non-inferiority trial in Norway. The Lancet Psychiatry, 2024. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(24)00039-7

Imerelli, R. E., Kazachynsʹka, K. P., Moysa, B. S., & Shum, S. S. (2016). Prava osoby iz problemamy psykhichnoho zdorov'ya. Dotrymannya prav lyudyny v psykhiatrychnykh likarnyakh [ Rights of persons with mental health problems. Observance of human rights in psychiatric hospitals]. Analytical report of the Ukrainian Helsinki Union on Human Rights. Ukrainian Helsinki Union for Human Right., Kyiv: KYT. 34 p. (in Ukrainian). Available from: https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Prava-lyudyny-Psyhiatrychni-likarni-2016-ukr.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.