ГЕРІАТРИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ, ПАЛІАТИВНОЇ І ГОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОЄДНАННЯ МЕДИЧНИХ, ПСИХОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
ARTICLE PDF

Ключові слова

паліативна і госпісна допомога
соціальна послуга з паліативного догляду
медико-соціальна допомога
війна
люди похилого віку
внутрішньо переміщені особи
ментальне здоров’я
соціальні потреби

Як цитувати

Царенко, А. В., Чайковська, В. В., Гойда, Н. Г., & Максимова, З. В. (2024). ГЕРІАТРИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ, ПАЛІАТИВНОЇ І ГОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОЄДНАННЯ МЕДИЧНИХ, ПСИХОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ . Клінічна та профілактична медицина, (3), 74-81. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.09

Анотація

Мета роботи – охарактеризувати з точки зору геріатричних аспектів актуальні проблеми організації медико-соціальної, паліативної і госпісної допомоги (далі – ПГД) та соці­альних послуг з паліативного догляду в умовах війни на основі мультидисциплінарних, міжвідомчих і міжсекторальних підходів, а також поєднання медичних, психологічних і соціальних проблем.

Матеріали та методи. При виконанні роботи були використані наукові літературні джерела; нормативно-правові документи. Було проведено пілотне опитування 200 осіб для вивчення психологічного стану і потреб у психологічній підтримці людей похилого віку і внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Також були оцінені результати анкетування 3705 клієнтів Проєкту «Всетурбота», з яких 63,6 % – це люди віком 67-84 роки, 26,4 % – 85-101 рік. У роботі були використані наступні методи дослідження: бібліосемантичний, соціологічний, системного підходу і системного аналізу.

Результати дослідження та обговорення. Після 24 лютого 2022 року ВПО зазнають значних труднощів, страждають від зниження доходів, збільшення залежності від гуманітарної допомоги, не відчувають себе у безпеці та захищеними. Усе це відображається на їх психологічному стані. Встановлено, що серед респондентів віком ≥75 років було найбільше осіб з середнім (57,1 %) і низьким (25,0 %) рівнем тривоги, 71,4% мали низький рівень настрою. У 32,17 % клієнтів Проєкту «Всетурбота» виникала потреба у додатковій консультації сімейного лікаря, 3,83 % потребували консультації психолога, 3,35 % – інших фахівців. Найчастіше їм потрібною була допомога по дому (26,02 %), купівля ліків/продуктів (22,43 %), 34,97 % потребували інформування та 13,36 % – психологічного консультування. Важливою умовою забезпечення геріатричних пацієнтів, у т. ч. ВПО, доступною, якісною та ефективною ПГД є створення системи і служби амбулаторних/мобільних та стаціонарних закладів ПГД і медико-соціальної допомоги.

Висновки. Військова агресія РФ спричинила значні страждання населення України. Стан тривоги та страху негативно впливає не тільки на психоемоційну, а й на фізичну сферу літніх людей, що зумовлює необхідність впровадження служби надання психологічних послуг та ефективних стратегій подолання стресу і дистресу, що потребує розробки та впровадження механізмів міжвідомчої координації і співпраці, залучення і навчання фахівців мультидисциплінарних команд/бригад і волонтерів, ефективної адвокаційної роботи тощо.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.09
ARTICLE PDF

Посилання

Goyda, N. G., Gubskyi, Yu. I., Kniazevich, V. M., & Tsarenko, A. V. (2014). Medico-socialna characteristica organizatsii systemy palliativnoi ta hospicnoi dopomogy v Ukraini [Medical and social characteristics of the organization of the system of palliative and hospice care in Ukraine]. Collection of science works of employees of the P.L.Shupyk NMAPO, 23(Book 3), 101–115.

Goyda, N. G., Gubskyi, Yu. I., & Tsarenko, A. V. (2015). Socialno-medychni aspecty rozvytku palliativnoi ta hospicnoi dopomogy v Ukraini v umovah reformuvannya systemy ohorony zdorovya [Social and medical aspects of the development of palliative and hospice care in Ukraine in the conditions of reforming the health care system]. Rehabilitation and palliative medicine, 2(2), .23–30.

Gubskyi, Yu. I., Goyda, N. G., & Tsarenko, A. V. (2015). Rozvytok palliativnoi ta hospicnoi dopomogy v Ukraini: organizatsiyni, yurydychni ta medychni aspecty [Development of palliative and hospice care in Ukraine: organizational, legal and medical aspects]. Rehabilitation and palliative medicine, 1(1), 68–74.

Moiseyenko R. O. (Ed.). (2019). Palliativna dopomoga: organizatiyni, pharmacevtychni ta clinichni aspecty znebolennya [Palliative Care: Organizational, Pharmaceutical and Clinical Aspects of Pain Relief: A Study Guide] (145). Kyiv.

Kniazevych, V. M. (2014). Stan, osnovni problemy i perspectyvy rozvytku palliativnoi ta hospicnoi dopomogy v Ukraini. [State, main problems and prospects for the development of the palliative care system in Ukraine]. Editor O. Musiy, Annual report on the health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of the health care system of Ukraine. Year 2013 (pp. 372–384). Kyiv.

Kniazevich, V. M., Tsarenko, A. V., & Yakovenko I. V. (2015). Stan, problemy and perspectyvy vprovadzhennia "Natsionalnoi strategii rozvytku systemy palliativnoi ta hospicnoi dopomogy v Ukraini do 2022 roku" [Status, problems and prospects of the implementation of the "National strategy for the development of the palliative care system in Ukraine until 2022"]. Rehabilitation and palliative medicine, 1, 62–67.

Tsarenko, A. V., & Gubskyi, Yu. I. (2013). Organizatsiia mizhvidomchoi spivpratsi simeynyh likariv pry nadanni ambulatornoi palliativnoi dopomogy patsientam pokhylogo viku [Organization of interdepartmental cooperation of family doctors in providing ambulatory palliative care to elderly patients]. Family medicine, 1, 14-17.

Tsarenko, A. V. (2016). Organizatsiyna model zaluchennia likariv zagalnoi praktyky-simeynyh likariv do nadannia palliativnoi ta hospicnoi dopomogy patsientam geriatrychnogo profiliu [Organizational model of involvement of general practitioners-family doctors in providing palliative and hospice care to geriatric patients]. Health of society, 5(3/4), 87–95.

Tsarenko, A. V., Goyda, N. G., & Gubskyi Yu. I. (2019). Obgruntuvannia conceptualnoi modeli systemy palliativnoi ta hospicnoi dopomogy na rivni pervynnoi medychnoi dopomogy [Justification of the conceptual model of the system of palliative and hospice care for the population at the level of primary medical care]. Health of society, 8(2), 49–57.

Tsarenko, A. V. (2020). Medyco-socialne obgruntuvannia systemy palliativnoi ta hospicnoi dopomogy v Ukraini [Medical and social justification of the palliative and hospice care system in Ukraine] (42). Autoref. dis... doctor of medical sciences. Kyiv.

Tsarenko, A.V., Shekera, O. G., Chaikovska, V. V., et al. (2022). Stvorennia a vprovadzhennia sluzhby palliativnoi ta hospicnoi dopomogy patsientam geriatrychnogo profilyu v Ukraini: multidisciplinarna coordinatsiia iz zakladamy pervynnoi medychnoi dopomogy ta socialnogop zahystu naselennia [Creation and implementation of a palliative and hospice care service for geriatric patients in Ukraine: multidisciplinary coordination with primary care and social protection institutions]. L. S.Babinets (Ed.) Current issues of gerontology and palliative care in family medicine. Part II: education. manual (pp. 551–578). Ternopil: Yu.V.Osadtsa.

Tsarenko, A.V., Moiseyenko, R.O., & Goyda, N.G. (2023). Znachennya multydistsiplinarnogo, mizhvidomchogo I mizhsektoralnogo pidhodiv yak umov vprovadzhennia systemy palliativnoi ta hospicnoi dopomogy v Ukraini [The value of multidisciplinary, interdepartmental and intersectoral approaches as conditions for implementing the system of palliative and hospice care in Ukraine]. Rehabilitation and palliative medicine, 1(8), 29–36.

UN Policy Paper on Population Dynamics. Available from: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-11/UN%20 Policy%20Paper%20on%20Population%20Dynamics_FINAL%20ENG.pdf

State of World Population 2023. Available from: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210027137: https://doi.org/10.18356/9789210027137

V 2030 rotsi nas bude 30 mln. Professor Ella Libanova rozpovidaie iak viina i evacuatsiya skorotyat’ naselennia Ukrainy [In 2030, there will be 30 million of us. Professor Ella Libanova tells how war and evacuation will reduce the population of Ukraine]. Available from: https://life.nv.ua/ukr/socium/viyna-v-ukrajini-ta-evakuaciya-meshkanciv-skorotit-naselennya-do-30-mln-novini-ukrajini-50247390.html

Potapenko, V. (Ed.) (2023). Vplyv migratsii na socialno-economichnu situatsiiu v Ukraini: analit. dop. [The impact of migration on the socio-economic situation in Ukraine: analyst. rep.] (33). Kyiv: NISD. https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.01

Otsinka vplyvu viiny na liudei. WHO. Ukraina. Cherven’ 2023. [Assessment of the impact of war on people. WHO. Ukraine. June 2023. Ukraine]. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/undp-ua-hia-ukr-2.pdf

Zavgorodnia, O. (2007). Problema psykhologichnogo zdorovia. Teorytychni ta prykladni aspekty. [The problem of psychological health. Theoretical and applied aspects]. Psychology and society, 3, 124–137.

Avery, J., Thomas, D., & Myshakivska, O. (2023). The effect of Mild Cognitive Impairment (MCI) on psychological distress among older adults in Ukraine. BMC Geriatr, 23(1), 248. doi: 10.1186/s12877-023-03906-1

Khan, A. R., & Altalbe, A. (2023). Potential impacts of Russo-Ukraine conflict and its psychological consequences among Ukrainian adults: the post-COVID-19 era. Front Public Health, 28. doi: 10.3389/fpubh.2023.1280423

Shaul, K., Yohanan, E., Hadas, M., Bruria, A. Impact of the war in Ukraine on resilience, protective, and vulnerability factors. Front Public Health. 2023, 11. doi: 10.3389/fpubh.2023.1053940

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.