НОВА СФЕРА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗНАНЬ "ЄДИНЕ ЗДОРОВ'Я": НАУКОВА СПРЯМОВАНІСТЬ І ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ
ARTICLE PDF

Ключові слова

Єдине здоров’я
сертифікатна програма
антропозоонози
зміни клімату
забруднення довкілля
антибіотикорезистентність

Як цитувати

Яворовський, О. П., Паустовський, Ю. О., & Зенкіна, В. І. (2024). НОВА СФЕРА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗНАНЬ "ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я": НАУКОВА СПРЯМОВАНІСТЬ І ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 65-73. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.08

Анотація

Мета дослідження. На основі аналізу джерел наукової інформації, наукових та методичних підходів концепції «Єдине здоров'я» обґрунтувати та розробити сертифікатну програму «Єдине здоров’я» для підготовки і безперервного професійного розвитку фахівців в галузі громадського здоров’я з метою вирішення складних міждисциплінарних проблем у галузі охорони здоров'я.

Матеріали та методи. Використані методи системного підходу та системного аналізу, бібліосемантичний, історичний метод, порівняльного аналізу та концептуального моделювання.

Результати дослідження та обговорення. Враховуючи світовий досвід, спільними зусиллями провідних науково-педагогічних працівників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця створена сертифікатна програма «Єдине здоров’я» для підготовки та перепідготовки фахівців з громадського здоров’я, яка складається з 5-ти взаємопов’язаних змістових модулів: Зооантропонозні та трансмісивні інфекційні хвороби: нові, традиційні, завозні; Безпека харчових продуктів і єдине здоров’я в системі «людина-тварина-рослина-довкілля»; Внесок у зміни єдиного здоров’я промислової діяльності та забруднень довкілля; Зміни клімату на планеті Земля в контексті впливу на єдине здоров’я; Проблема стійкості до протимікробних препаратів у лікуванні людей і тварин та її наслідки. Нова освітня програма націлена на збереження і зміцнення здоров’я населення (загальними зусиллями системи охорони здоров’я, ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби, фітосанітарної служби та Державної екологічної інспекції України).

Висновки. Навчання слухачів за новоствореною сертифікатною програмою сприятиме засвоєнню ідеології «Єдине здоров’я», розвиватиме поняття про співпрацю ВООЗ, ФАО, МЕБ та ЮНЕП у системі «людина-тварина-рослина-довкілля», спрямоване на консолідацію та практичну реалізацію концепції «Єдиного здоров’я» на глобальному, регіональному та національному рівнях.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.08
ARTICLE PDF

Посилання

World Health Organization: One Health. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/one-health

Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved from: https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html

de Macedo Couto R, Brandespim DF. A review of the One Health concept and its application as a tool for policy-makers. Int. J. One Health. 2020;6(1):83-89. DOI: www.doi.org/10.14202/IJOH.2020.83-89 https://www.researchgate.net/publication/342418789_A_review_of_the_One_Health_concept_and_its_application_as_a_tool_for_policy-makers

World Health Organization. Retrieved from: https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_3

World Health Organization. Retrieved from: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses

One Health Commission. Retrieved from: https://www.onehealthcommission.org/en/resources__services/oh_opportunities_bulletin_board/

World Organisation for Animal Health. Retrieved from: https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/one-health/

Topluoglu S, Taylan-Ozkan A, Alp E. Impact of wars and natural disasters on emerging and re-emerging infectious diseases. Front Public Health. 2023 Sep 1;11:1215929. doi: 10.3389/fpubh.2023.1215929. PMID: 37727613; PMCID: PMC10505936. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10505936/

United Nations. Retrieved from: https://www.un.org/en/observances/food-safety-day

Manisalidis I, Stavropoulou E, Stavropoulos A, Bezirtzoglou E. Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review. Front Public Health. 2020 Feb 20;8:14. DOI: 10.3389/fpubh.2020.00014

Saravanakumar K, De Silva S, Santosh SS, Sathiyaseelan A, Ganeshalingam A, Jamla M, Sankaranarayanan A, Veeraraghavan VP, MubarakAli D, Lee J, Thiripuranathar G, Wang MH. Impact of industrial effluents on the environment and human health and their remediation using MOFs-based hybrid membrane filtration techniques. Chemosphere. 2022 Nov;307(Pt 1):135593. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.135593

Hashimi, Mohammad Hanif and Hashimi, Rahmatullah and Ryan, Qasimullah. Toxic Effects of Pesticides on Humans, Plants, Animals, Pollinators and Beneficial Organisms. Asian Plant Research Journal. 2020;5(4):37-47. DOI: https://doi.org/10.9734/aprj/2020/v5i430114

Shah SN. Impact of industrial pollution on our society. Pakistan Journal of Science. 2022;73(1):222-229. DOI: https://doi.org/10.57041/pjs.v73i1.646

Syniaieva L. V. (2021) Vplyv klimatychnykh umov na yakist zhyttia liudyny. Vplyv klimatychnykh zmin na prostorovyi rozvytok terytorii Zemli. [The influence of climatic conditions on the quality of human life. The influence of climatic changes on the spatial development of the Earth's territories.] 2021. 271-275. Retrieved from: https://ksau.kherson.ua/files/konferencii/2020/06/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_10.06.2021.pdf#page=271 [in Ukrainian].

Poruchynska I., Poruchynskyi I. (2021) Vplyv hlobalnykh zmin klimatu na zdorovia liudei. In: Akad. L.S. Berhu – 145 let. [Impact of global climate changes on human health. In: Acad. L.S. Berg is 145 years old.] International conference. Benders: Eco-TIRAS, 2021. 198-200. Retrieved from: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/198-200_13.pdf [in Ukrainian].

Katerusha H. P., Safranov T.A., Katerusha O.V. (2020) Tendentsii zmin maksymalnoi temperatury povitria v Ukraini yak faktor vplyvu na zdorovia naselennia [Trends in changes the maximum air temperature in Ukraine as a factor affecting the health of the population] Human and environment. Problems of neoecology. 2020. Vol. 33. 8-21. Retrieved from: http://pat.zsmu.edu.ua/index.php/1992-4224/article/view/222699 [in Ukrainian].

Rybalova, O. V., Kateryna S. S., Rykhlyk K. V. (2023) Vplyv klimatychnykh zmin na zdorovia naselennia yevropeiskykh krain. [Impact of climatic changes on the health of the population of European countries.] The IX International Scientific and Practical Conference "Promising ways of information technology development", November 13-15, 2023, Bilbao, Spain. 81-87. Retrieved from: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18623 [in Ukrainian].

International Labour Organization (ILO). Technical Workshop on World Day for Safety and Health at Work 2024. Retrieved from: https://www.ilo.org/madrid/prensa-y-medios/noticias/WCMS_920528/lang--es/index.htm

Demʼianiuk O. S., Symochko L. Yu., Naumovska O. I., Vlasenko I. S., Symochko V. V. (2023) Antybiotykorezystentnist yak hlobalna problema u konteksti biobezpeky. [Antibiotic resistance as a global problem in the context of biosafety]. Biology, biotechnology, ecology. 2023. 21. Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/56127/1/%d0%9d%d0%a3%d0%91%d1%96%d0%9f%202023.pdf [in Ukrainian].

Kim DW, Cha, CJ. Antibiotic resistome from the One-Health perspective: understanding and controlling antimicrobial resistance transmission. Exp Mol Med. 2021;53:301–309. DOI: https://doi.org/10.1038/s12276-021-00569-z

European Commission. Public Health. EU Action on Antimicrobial Resistance. Retrieved from: https://ec.europa.eu/health/ antimicrobial-resistance/eu-actionantimicrobial-resistance_en

University of Oxford (2021). New Resistance-Busting Antibiotic Combination Could Extend the Use of ‘Last-Resort’ Antibiotics. Retrieved from: https://www.ox.ac.uk/news/2021-12-14-newresistance-busting-antibioticcombinationcould-extend-use-last-resor

Antimicrobial resistance (AMR). Retrieved from: https://globalhealth.org/wp-content/uploads/2023/02/GHBB23AntimicrobialResistanceBrief.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.