ОБҐРУНТУВАННЯ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ «ГЛОБАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я» ЯК СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
ARTICLE PDF

Ключові слова

громадське здоров’я
глобальне здоров’я
фахівці громадського здоров’я
компетентності
основні оперативні функції громадського здоров’я
освітні аспекти
стандарти
сертифікатні програми
безперервний професійний розвиток

Як цитувати

Грузєва, Т. С., Гречишкіна, Н. В., Іншакова, Г. В., Машкіна, О. М., & Демиденко, Я. С. (2024). ОБҐРУНТУВАННЯ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ «ГЛОБАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я» ЯК СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я. Клінічна та профілактична медицина, (3), 55-64. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.07

Анотація

Мета дослідження: створення сучасної сертифікатної програми «Глобальне здоров’я» для безперервного професійного розвитку фахівців громадського здоров’я.

Матеріали та методи. У роботі застосовано бібліосемантичний, інформаційно-аналітичний, медико-статистичний, соціологічний методи, метод контент-аналізу. Програмою дослідження було передбачено аналіз основних компетентностей фахівців громадського здоров'я, визначений Асоціацією шкіл громадського здоров'я Європейського регіону (ASPHER) та стандартом вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти; аналіз існуючих сертифікатних програм з тематики глобального здоров’я; проведення соціологічних опитувань фахівців громадського здоров’я щодо пріоритетних тем та бажаних способів навчання. Науковою базою дослідження були нормативні документи та електронні ресурси, результати соціологічного дослідження. Статистичну обробку та математичний аналіз матеріалів проведено з використанням методів статистичного аналізу.

Результати. Встановлено, що питання глобального здоров’я мають вагоме значення у формуванні фахових компетентностей фахівців громадського здоров’я з огляду на вимоги стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, Європейського переліку основних компетенцій фахівця громадського здоров'я ASPHER та визначені важливими для безперервного професійного розвитку за даними соціологічних опитувань співробітників центрів контролю і профілактики хвороб (38,4 на 100 опитаних). Серед різних форм навчання найбільшим попитом користуються вебінари (62,2±3,8 на 100 опитаних) та навчання онлайн (60,4±3,8). Аналіз отриманих даних спонукав до обґрунтування сертифікатної програми «Глобальне здоров’я». У розробленій сертифікатній програмі «Глобальне здоров’я» обсягом 3 кредити ЄКТС 26,7% годин відведено на лекції, 33,3% – на практичні заняття і 40% – на самостійну роботу. Структурно вона охоплює 2 модулі і 8 тем з актуальних проблем впливу глобалізації на здоров’я та аналізу індикаторів глобального здоров’я.

Висновки. Сертифікатна програма «Глобальне здоров’я» відповідає вимогам нормативних документів, враховує сучасні виклики та наслідки глобалізаційних впливів на здоров’я, висвітлює тенденції глобального здоров’я, її тематика є затребуваною фахівцями центрів контролю і профілактики хвороб.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.07
ARTICLE PDF

Посилання

WHO EURO. (2023). Bucharest Declaration on the health and care workforce (2023). High-level Regional Meeting on Health and Care Workforce in Europe: time to act, 22–23 March 2023, Bucharest, Romania. Available from: Bucharest-decl-2023-eng.pdf (who.int)

WHO. (2022). Human resources for health. Global strategy on human resources for health: workforce 2030. Seventy-fifth world health assembly 12 april 2022. Available from: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_15-en.pdf

WHO. (2023). WHO benchmarks for strengthening health emergency capacities. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375815/9789240086760-eng.pdf?sequence=1

Rizvi, D. S. (2022). Health education and global health: Practices, applications, and future research. J Educ Health Promot, 11. doi: 10.4103/jehp.jehp_218_22

WHO EURO. (2021). The European Programme of Work, 2020–2025: United Action for Better Health. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/339209/WHO-EURO-2021-1919-41670-56993-eng.pdf?sequence=1

WHO EURO. (2018). Advancing public health for sustainable development in the WHO European Region. Resolution Sixty-eighth Regional Committee for Europe, 17–20 September 2018, Rome. Copenhagen, Available from: https://iris.who.int/handle/10665/339107

Priorytetni napriamy rozvytku sfery okhorony zdorovia na 2023-2025 roky. № 1832 (2022) [Priority directions for health care development for 2023-2025. No. 1832]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1832282-22#Text [in Ukrainian].

Pro osvitu. №2145-VIII. (2017) [About education. No. 2145-VIII]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu. №1556-VII (2014) [About higher education. No. 1556-VII]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku pratsivnykiv sfery okhorony zdorovia. №725 (2021) [On approval of the Regulations on the system of continuous professional development of healthcare workers. No. 725]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Polozhennia pro sertyfikatni prohramy NMU imeni O.O. Bohomoltsia (2023) [Regulations on certificate programs of Bogomolets NMU]. Available from: https://drive.google.com/file/d/1Yt3c8U_5o9q2rABa43cnmPIH3VbtnXxz/view [in Ukrainian].

WHO. (2019). The Thirteenth General Programme of Work, 2019–2023: promote health, keep the world safe, serve the vulnerable. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/324775/WHO-PRP-18.1-eng.pdf

WHO, IBRD, WB (2023). Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/374059/9789240080379-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2023). Trends in maternal mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/366225/9789240068759-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2023). National programmes for age-friendly cities and communities: a guide. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/366634/9789240068698-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2022). Sanitation safety planning: step-by-step risk management for safely managed sanitation systems. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/364586/9789240062887-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2023). Defining collaborative surveillance: a core concept for strengthening the global architecture for health emergency preparedness, response, and resilience (HEPR). Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/367927/9789240074064-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2022). Family planning. A global handbook for providers. Evidence-based guidance developed through worldwide collaboration/Updated 4th edition. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9780999203705

WHO. (2022). World report on the health of refugees and migrants: summary. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240054462

WHO, FAO, WOAH. (2022). Surveillance and Information Sharing Operational Tool. An operational tool of the Tripartite Zoonoses Guide. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/361443/9789240053250-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2022). Global health sector strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections for the period 2022-2030. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/360348/9789240053779-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. Executive summary. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/356119/9789240049338-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2022). Behavioural and social drivers of vaccination: tools and practical guidance for achieving high uptake. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354459/9789240049680-eng.pdf?sequence=1

WHO, FAO. (2021). Food control system assessment tool: introductory booklet. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/346006/9789240028371-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2021). Estimating the burden of foodborne diseases: a practical handbook for countries. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341634/9789240012264-eng.pdf?sequence=1

WHO. (2021). Climate change and health vulnerability and adaptation assessment. Available from: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/345968/9789240036383-eng.pdf?sequence=1

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.