ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ, ЯКИМ ВИКОНАНО КЛАПАНОЗБЕРІГАЮЧЕ ПРОТЕЗУВАННЯ КОРЕНЯ АОРТИ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

якість життя
операція Девіда
операція Бенталла
аортальний клапан
висхідна аорта
аневризма кореня аорти

Як цитувати

СтецюкI. O., ToдуровБ. M., ЗеленчукO. В., Стецюк, Л. Р., Мокрик, І. Ю., & ЗавійськийВ. I. (2024). ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ, ЯКИМ ВИКОНАНО КЛАПАНОЗБЕРІГАЮЧЕ ПРОТЕЗУВАННЯ КОРЕНЯ АОРТИ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 21-26. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.03

Анотація

Мета. Визначити ефективність клапанозберігаючої операції Девіда в порівнянні з операцією Бенталла на основі аналізу якості життя пацієнтів після операції.

Матеріали та методи. Обстежено 107 пацієнтів, яким виконано планове та невідкладне оперативне лікування в ДУ «Інститут серця МОЗ України» з 2015 по 2023 рр. Залежно від виду оперативного втручання пацієнтів було розподілено на дві групи: групу А склали 53 пацієнти (49,11±1,54 років (47 (88,68%) чоловіків), яким виконано операцію Девіда (клапанозберігаюче протезування кореня аорти та висхідної аорти), група Б – 55 пацієнтів (52,36±1,56 років (53 (96,36%) чоловіки), яким виконано операцію Бенталла (заміна клапана, кореня та висхідної частини аорти). Якість життя оцінювали до операції для кожної групи, а також у віддалений період після операції. Порівнювали якість життя пацієнтів обох груп. Оцінювали якість життя за допомогою опитувальника Medical Outcomes Study Short Form 36 (MOS SF-36).

Результати. Отримані дані свідчать про те, що середні доопераційні значення показників якості життя пацієнтів обох груп з різними видами корекції аневризми відрізнялися від ідеального стану здоров’я. Проведені операції значно покращили оцінку якості життя. При порівнянні якості життя у віддаленому періоді пацієнтів обох груп показники були достовірно кращими в групі А. Ми помітили, що пацієнти групи А мали достовірно кращий психосоціальний компонент, що, ймовірно, вплинуло на оцінку інших шкал. Пацієнти групи А мали статистично кращі всі показники якості життя після операції порівняно з пацієнтами групи Б. Пацієнти групи Б скаржилися на звук протезування штучного клапана аорти, інколи на появу незначних носових кровотеч і необхідність частого відвідування лікаря для контролю показників «розрідження» крові.

Висновки. Отримані результати свідчать про позитивну зміну якості життя пацієнтів обох груп. При операції Девіда з приводу аневризми кореня аорти і висхідної аорти, якість життя значно краща, ніж у пацієнтів після операції Бенталла. Ми рекомендуємо проводити операції Девіда у вузькоспеціалізованих кардіологічних центрах.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.03
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Sanders, J., Bowden, T., Woolfe-Loftus, N., Sekhon, M., & Aitken, L. M. (2022). Predictors of health-related quality of life after cardiac surgery: a systematic review. Health and quality of life outcomes, 20(1), 79. https://doi.org/10.1186/s12955-022-01980-4

Chou, D. W., Bruss, D., Tejani, N., Brandstetter, K., Kleinberger, A., & Shih, C. (2022). Quality of Life Outcomes After Facial Feminization Surgery. Facial plastic surgery & aesthetic medicine, 24(S2), S44–S46. https://doi.org/10.1089/fpsam.2021.0373

Sterian, A. G., & Ulici, A. (2020). Quality of Life after Flatfoot Surgery in the Pediatric Population. Journal of medicine and life, 13(3), 356–361. https://doi.org/10.25122/jml-2020-0144

Cummins R. A. (2015). Understanding Quality of Life in Medicine: A New Approach. Journal of the American College of Nutrition, 34 Suppl 1, 4–9. https://doi.org/10.1080/07315724.2015.1080099

Hamiko, M., Jahnel, K., Rogaczewski, J., Schafigh, M., Silaschi, M., Spaeth, A., Velten, M., Roell, W., Ahmad, A. E., & Bakhtiary, F. (2023). The Long-Term Outcome and Quality of Life after Replacement of the Ascending Aorta. Journal of clinical medicine, 12(13), 4498. https://doi.org/10.3390/jcm12134498

Tabata, M., Umakanthan, R., Cohn, L. H., Bolman, R. M., 3rd, Shekar, P. S., Chen, F. Y., Couper, G. S., & Aranki, S. F. (2008). Early and late outcomes of 1000 minimally invasive aortic valve operations. European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, 33(4), 537–541.

Major, P., Stefura, T., Dziurowicz, B., Radwan, J., Wysocki, M., Małczak, P., & Pędziwiatr, M. (2020). Quality of Life 10 Years After Bariatric Surgery. Obesity surgery, 30(10), 3675–3684. https://doi.org/10.1007/s11695-020-04726-7

Shrestha, M., Kaufeld, T., Shrestha, P., Martens, A., Rustum, S., Rudolph, L., Krüger, H., Arar, M., Haverich, A., & Beckmann, E. (2022). Valve-sparing David procedure via minimally invasive access does not compromise outcome. Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 966126. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.966126

Staromłyński, J., Kowalewski, M., Sarnowski, W., Smoczyński, R., Witkowska, A., Bartczak, M., Brączkowski, J., Drobiński, D., & Suwalski, P. (2022). Mini-David procedure. Procedural considerations. Kardiochirurgia i torakochirurgia polska = Polish journal of cardio-thoracic surgery, 19(4), 243–248. https://doi.org/10.5114/kitp.2022.122096

Van, H. D., Pham, T. B., Chau, C. L., & Vuong, N. L. (2022). Modified Bentall procedure: A 15-year single-center clinical experience. Asian cardiovascular & thoracic annals, 30(7), 779–787. https://doi.org/10.1177/02184923221090692

Ushioda, R., Shirasaka, T., Kanamori, T., Fujii, A., Shirakawa, M., Takeuchi, T., & Kamiya, H. (2022). The David Operation Offers Shorter Hemostasis Time Than the Bentall in Case of Acute Aortic Dissection Type A. Cureus, 14(1), e21747. https://doi.org/10.7759/cureus.21747

Stefanelli, G., Pirro, F., Chiurlia, E., Bellisario, A., & Weltert, L. (2022). Mid-term outcomes of stentless Bio-Bentall vs. David Reimplantation for aortic root replacement. Journal of cardiac surgery, 37(4), 781–788. https://doi.org/10.1111/jocs.16271

Tymoshenko, V., Zelenchuk, O., Maruniak, S., Sudakevych, S., Demyanchuk, V., & Todurov, B. (2023). Long-stay predictors in the intensive care unit after Bentall procedure: retrospective research. Cor et Vasa, 65(6), 821-825. https://doi.org/10.33678/cor.2023.071

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.