АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНТИДІАБЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ НА ОСНОВІ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

цукровий діабет
пацієнти різних вікових груп
системний і порівняльний аналіз
протидіабетичні засоби
діючі фармацевтичні речовини
похідні сульфонілсечовини
похідні меглітиніду
похідні бігуанідів
похідні тіазолідиндіону
інгібітори α-глюкозидази
інгібітори ДПП-4
інгібітори SGLT-2
раціональна фармакотерапія
терапевтична ефективність
безпека застосування

Як цитувати

Воскобойнікова, Г. Л., Богуславський, Є. П., Довжук, В. В., Коновалова, Л. В., & Довжук, Н. Ш. (2024). АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНТИДІАБЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ НА ОСНОВІ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 13-20. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.02

Анотація

Мета: дослідження захворюваності на цукровий діабет в Україні та визначення перспектив застосування й фармацевтичної розробки препаратів протидіабетичної дії.

Матеріали та методи: дані Державних реєстрів лікарських засобів України; оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що декларуються в Україні під міжнародною непатентованою або генеричною назвою (на 01.01.2024 р.). Використано методи системного та порівняльного аналізу, обробки, синтезу й узагальнення для визначення прогнозованих перспектив.

Результати: В Україні серед дітей та підлітків чисельність хворих на цукровий діабет зросла на 11%, серед осіб похилого віку – 12,5%, серед працездатного населення – 20%, при цьому переважає цукровий діабет ІІ типу.

Виявлено тенденцію до збільшення кількості досліджень з пошуку терапевтичних альтернатив для лікування цукрового діабету ІІ типу та переліку лікарських засобів на фармацевтичному ринку. В Україні для перорального застосування використовують похідні сульфонілсечовини; меглітиніди; бігуаніди; тіазолідиндіон; інгібітори α-глюкозидази; інгібітори ДПП-4; інгібітори SGLT-2. Механізм дії нового класу пероральних гіпоглікемічних засобів, схваленого FDA, полягає в блокуванні білків SGLT-2 із проксимальних звивистих канальців у нирках, призводить до запобігання реабсорбції та виведенню молекули глюкози. Це дозволяє використовувати його в комплексі з інсуліном та іншими протидіабетичними препаратами для лікування цукрового діабету пацієнтів різних вікових категорій. За обсягом клінічних досліджень препарати з AФI інгібіторами SGLT-2 – похідними гліфлозину є другою за чисельністю групою антидіабетичних препаратів, рекомендованих регуляторними органами FDA та EMA.

Висновки: Фармацевтична розробка моно та комбінованих препаратів з АФІ інгібіторами SGLT-2 похідними гліфлозину в поєднанні з метформіном, інгібіторами ДПП-4, похідними тіазолідиндіону є перспективною для вирішення проблеми лікування цукрового діабету та профілактики ускладнень у хворих різних вікових груп, зокрема, працездатного населення в Україні.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3.2024.02
ARTICLE PDF (English)

Посилання

PhRMA. (2019). New report shows more than 160 medicines in development for diabetes and related conditions. Available from: https://phrma.org/blog/new-report-shows-more-than-160-medicines-in-development-for-diabetes-and-related-conditions.

WHO. (2023). Fact Sheet Diabetes. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.

Dahlen, A. D., Dashi, G., Maslov, I., Attwood M. M., Jonsson, J., Trukhan, V., & Schioth H. (2022). Trends in Antidiabetic Drug Discovery: FDA Approved Drugs, New Drugs in Clinical Trials and Global Sales. Front. Pharmacol, 12, 807548. doi: 10.3389/fphar.2021.807548.

Atlas : Diabet v Ukraini (2021) [Atlas: Diabetes in Ukraine]. Available from:: https://diabetesatlas.com.ua/ua/pershe-vydannia [In Ukrainian].

DEC. (2021). Derzhavny`j formulyar likars`ky`x zasobiv [State form of medicines]. Available from: https://www.dec.gov.ua/materials/chinnij-vipusk-derzhavnogo-formulyara-likarskih-zasobiv/?role=ua. [In Ukrainian].

MOZ Ukrainy. (2024). Reiestr optovo-vidpusknykh tsin na likarski zasoby [Register of wholesale prices for medicinal products]. Available from: https://moz.gov.ua/reestr-optovo-vidpusknih-cin-na-likarski-zasobi [In Ukrainian].

Borhannejad, F., Shariati, B., Naderi, S., Shalbafan, M., Mortezaei, A., Sahebolzamani, E. ... Akhondzadeh, S. (2020). Comparison of vortioxetine and sertraline for treatment of major depressive disorder in elderly patients: A double-blind randomized trial. J Clin Pharm Ther, 45(4), 804-811. doi: 10.1111 /jcpt.13177

Garcia-Ropero, A., Badimon, J. J. (2018). The pharmacokinetics and pharmaco dynamics of SGLT2 inhibitors for type 2 diabetes mellitus: the latest developments. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 14(12), 1287-1302. doi: 10.1080/17425255.2018.1551877

Hsia, D. S., Grove, O., Cefale, W. T. (2017). An update on SGLT2 inhibitors for the treatment of diabetes mellitus. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 24(1), 73-79. doi: 10.1097/MED.0000000000000311

Tiwari, S. S., Wadher, S. J., Fartade, S. J., & Vikhar, C. N. (2019). Gliflozin a new class for type-II diabetes mellitus: an overview. Int J Pharm Sci & Res, 10(9), 4070-4077. doi: 10.13040/IJPSR.0975-8232.10(9)4070-77

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.