СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ВПЛИВУ ПРОТИВИРАЗКОВИХ ЗАСОБІВ ТА КРІОЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ ТА ЕТАНОЛ-ІНДУКОВАНОГО ЦИРОЗУ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

кріоекстракт плаценти
виразкова хвороба
гепатит
гендерний детермінізм
перекисне окислення ліпідів

Як цитувати

Кошурба, І. В., Гладких, Ф. В., Чиж, М. О., Марченко, М. М., Кошурба, Ю. В., & Грішин, В. Б. (2023). СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ВПЛИВУ ПРОТИВИРАЗКОВИХ ЗАСОБІВ ТА КРІОЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ ТА ЕТАНОЛ-ІНДУКОВАНОГО ЦИРОЗУ. Клінічна та профілактична медицина, (4), 104-115. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.15

Анотація

ВСТУП. Добре відомо, що продукти метаболізму лікарських засобів у печінці можуть спричинювати окислювальний стрес та мітохондріальну дисфункцію, призводячи до розвитку гепатоцелюлярного ушкодження. У якості потенційного засобу, спроможного нівелювати гепатотоксичні ефекти лікарських засобів нашу увагу привернув вітчизняний біотехнологічний препарат – кріоекстракт плаценти (КЕП).

Мета роботи. Охарактеризувати статеві відмінності впливу езомепразолу, кларитроміцину і метронідазолу (Е/К/М) та КЕП на інтенсивність перекисного окислення ліпідів та активність антиоксидантної системи при тетрахлорметановому (CCl4) гепатиті з фоновим етанол-індукованим цирозом (ЕТХМ).

Матеріали та методи. Дослідження проведено за різного вмісту статевих гормонів на 112 самцях та самицях щурів. Хронічний ЕТХМ відтворювали шляхом введення 50,0 % олійного розчину CCl4 у дозі 8 мл/кг маси тіла тварини двічі на тиждень в комбінації з 5,0% розчином етанолу для пиття впродовж 45 днів. Вміст реактантів з тіобарбітуровою кислотою (ТБК-РП) у гомогенатах печінки визначали спектрофотометрично за методом Asakawa Т. et al. Активність каталази у гомогенатах печінки визначали спектрофотометрично за методом Королюка М.А. та співав.

Результати та обговорення. Найвиразніша активація процесів перекисного окислення ліпідів відмічена у самиць на тлі хронічного ЕТХМ-індукованого ураження печінки та введення противиразкових препаратів після оваріектомії, у яких вміст ТБК-РП становив 36,1±2,79 мкмоль/кг тканини. Введення Е/К/М при хронічному ураженні печінки у тварин супроводжувалось пригніченням антиоксидантної системи, на що вказувало зниження активності каталази у тканинах печінки.

Висновки. Комбіноване застосування противиразкових препаратів та КЕП на тлі хронічного ЕТХМ нівелювало активацію процесів перекисного оксиення ліпідів, на що вказувало статистично вірогідно (р < 0,001) нижчий вміст ТБК-РП в гомогенатах печінки у 2,7 рази. Крім того, встановлено, що введення КЕП супроводжувалось статистично вірогідним зростанням активності каталази у самиць виразніше ніж у самців. Так у самиць без зміни гормонального статусу введення КЕП викликало зростання (р < 0,001) активності каталази на 75,0 %, а найвиразніше вказаних показник збільшився у самиць після оваріектомії – активність каталази статистично вірогідно (р < 0,001) зросла у 2,6 рази відносно показників самиць, яким КЕП не вводили. Введення КЕП у самиць щурів без зміни гормонального статусу супроводжувалось вдвічі більшим (р < 0,01) зростанням антиоксидантно-прооксидантного індексу, ніж у щурів-самців, що вказує на виразніші антиоксидантні властивості КЕП у щурів-самиць.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.15
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Wei, L, Ding, H. G. (2021). Helicobacter pylori infection and peptic ulcer disease in cirrhotic patients: An updated meta-analysis. World Journal of Clinical Cases. 9 (24), 7073–7084. https://doi.org/10.12998/wjcc.v9.i24.7073

Leontiadis, G. I., Molloy-Bland, M., Moayyedi, P., Howden, C. W. (2013). Effect of comorbidity on mortality in patients with peptic ulcer bleeding: systematic review and meta-analysis. The American Journal of Gastroenterology, 108 (3), 331–345. https://doi.org/10.1038/ajg.2012.451

Malfertheiner, P., Megraud, F., Morain, C. A., Gisbert, J. P., Kuipers, E. J., Axon A. T., Bazzoli, F., et al. (2017). European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht V / Florence Consensus Report. Gut, 66 (1), 6–30. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312288

Koshurba, I. V., Hladkykh, F. V., Chyzh, M. O. (2023). Modern approaches to the treatment of peptic ulcer disease and prospects for the use of biological therapy. Modern Medical Technology, 2 (57), 58–66. https://doi.org/10.34287/MMT.2(57).2023.10

Hladkykh, F. V., Kulinich, Н. V., Zolotarova, T. G. (2023). New approaches to radio- and chemosensitization using proton pump inhibitors through the lens of tumor cell microenvironment patterns. Ukrainian journal of radiology and oncology. 31 (2), 230–242. DOI: https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2023.230-242

Kancherla, D., Gajendran, M., Vallabhaneni, P., Vipperla, K. (2013). Metronidazole induced liver injury: a rare immune mediated drug reaction. Case Reports in Gastrointestinal Medicine, 568193. https://doi.org/10.1155/2013/568193

Zeng, Y., Dai, Y., Zhou, Z., Yu, X., Shi, D. Hepatotoxicity-Related Adverse Effects of Proton Pump Inhibitors: A Cross-Sectional Study of Signal Mining and Analysis of the FDA Adverse Event Report System Database. Frontiers in Medicine (Lausanne). 2021;8:648164. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.648164

Paz, M. F., Alencar, M. V., Lima, R. M., Sobral, A. L., Nascimento, G. T., Dos Reis, C. A., Coеlho, M. D.P., et al. (2020). Pharmacological effects and toxicogenetic impacts of omeprazole: genomic instability and cancer. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2020, 3457890. https://doi.org/10.1155/2020/3457890

Waxman, D. J., Holloway, M. G. (2009). Sex differences in the expression of hepatic drug metabolizing enzymes. Molecular Pharmacology, 76 (2), 215–228. https://doi.org/10.1124/mol.109.056705

Koshurba, I. Vю, Hladkykh, F. V., Chyzh, M. O. (2022). Modulation of lipid peroxidation and energy metabolism in the gastric mucosa as a mechanism of antiulcer activity of placental cryoextract in the healing of stress-induced ulcers. Gastroenterology, 56 (3), 149–155. https://doi.org/10.22141/2308-2097.56.3.2022.503

Hladkykh, F. V., Koshurba, I. V., Chyzh, M. O. (2023) Characteristics of the antiulcerogenic activity of cryopreserved placenta extract in acute and chronic lesions of the stomach. Modern Medical Technology, 56 (1), 62–68. https://doi.org/10.34287/MMT.1(56).2023.10

Pan, S. Y., Chan, M. K., Wong, M. B., Klokol, D., Chernykh, V. (2017). Placental therapy: An insight to their biological and therapeutic properties. Journal of Medicine and Therapeutics, 1 (3), 1–6. https://doi.org/10.15761/JMT.1000118

Vogel H. G. ed. Drug Discovery and Evaluation: Pharmacological Assays Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 2008. 2071 p.

Stefanov, O. V. (2001). Preclinical studies of drugs: guidelines. Kyiv: Avicenna, 527 p.

Podhirny, V. V. (2007). Hepatotoxic manifestations of lansoprazole, metronidazole and clarithromycin in the experiment. Medicinal Chemistry, 9 (2), 74–77.

Koshurba, I. V., Chyzh, M. O., Hladkykh, F. V. (2022). Influence of placenta cryoextract on the liver metabolic and functional state in case of D-galactosamine hepatitis. Innovative Biosystems and Bioengineering, 6 (2), 64–74. https://doi.org/10.20535/ibb.2022.6.2.264774

Rykalo, N. A. (2009) Experimental model of chronic tetrachloromethane hepatitis and liver cirrhosis in immature rats. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy, 9 (2), 116–118.

Aloisi, A. M., Ceccarelli, I., Fiorenzani, P. (2003). Gonadectomy affects hormonal and behavioral responses to repetitive nociceptive stimulation in male rats. Annals of the New York Academy of Sciences, 1007, 232–237. https://doi.org/10.1196/annals.1286.022

Joshi, S. A., Shaikh, S., Ranpura, S., Khole, V. V. (2003). Postnatal development and testosterone dependence of a rat epididymal protein identified by neonatal tolerization. Reproduction, 125 (4), 3495–3507. https://doi.org/10.1530/rep.0.1250495

Ali, B. H., Ben Ismail, T. H., Basir, A. A. (2001) Sex difference in the suspectibility of rats to gentamicin nephrotoxicity: influence of gonadectomy and hormonal replacement therapy. Indian Journal of Pharmacology, 33, 369–373.

Koshurba, I. V., Chyzh, M. O., Hladkykh, F. V., Komorovskyi, R. R., Marchenko, M.M. (2023). Role of cryopreserved placenta extract in prevention and treatment of paracetamol-induced hepatotoxicity in rats. Scripta Medica, 54 (2), 133–139. http://doi.org/10.5937/scriptamed54-44663

Chyzh, M. O., Koshurba, I. V., Marchenko, M. M., Hladkykh, F. V., Belochkina, I. V. (2023). Gender determinism of the effect of placenta cryoextract on the hepatotropic effects of esomeprazole, clarithromycin and metronidazole in chronic liver damage. Modern Medical Technology, 56 (1): 55–61. https://doi.org/10.34287/MMT.1(56).2023.9

Koshurba, I. V., Hladkykh, F. V., Chyzh, M. O. (2023). The influence of hormonal status on the hepatotropic effect of esomeprazole, clarithromycin and metronidazole in chronic liver damage and the administration of placenta cryoextract. Gastroenterology, 57 (2), 78–84. https://doi.org/10.22141/2308-2097.57.2.2023.535

Asakawa, T., Matsushita, S. (1980). coloring condition of thiobarbituric acid test for detecting lipid hydroperoxides. Lipids, 15 (3), 137–140.

Korolyuk, M. A., Ivanova, L. K., Mayorova, I. G., Tokareva, V. A. (1988). Method For The Determination of Catalase Activity. Clinical laboratory diagnosis, 4, 44–47.

Kamyshnikov, V. S. (2009). Handbook of clinical and biochemical research and laboratory diagnostics. MEDpress-inform, 896 p.

Zar, J. H. (2014). Biostatistical analysis (5 ed.). Prentice-Hall, Englewood, 960 р.

Raskovic, A., Milanovic, I., Pavlovic, N., Cebovic, T., Vukmirovic, S., Mikov, M. (2014). Antioxidant activity of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oil and its hepatoprotective potential. BMC Complementary Medicine and Therapies, 14, 225. https://doi.org/10.1186/1472-6882-14-225

Gu, X., Manautou, J. E. (2012). Molecular mechanisms underlying chemical liver injury. Expert Reviews in Molecular Medicine, 14, e4. https://doi.org/10.1017/S1462399411002110

Tanikawa, K., Torimura, T. (2006). Studies on oxidative stress in liver diseases: important future trends in liver research. Medical Molecular Morphology, 39 (1), 22–27. https://doi.org/10.1007/s00795-006-0313-z

Zhu, R., Wang, Y., Zhang, L., Guo, Q. (2012). Oxidative stress and liver disease. Hepatology Research, 42 (8), 741–749. https://doi.org/10.1111/j.1872-034X.2012.00996.x

Almazroo, O. A., Miah, M. K., Venkataramanan R. (2017). Drug Metabolism in the Liver. Clinical Liver Disease, 21, 1–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.cld.2016.08.001

Koshurba, I. V., Hladkykh, F. V., Chyzh, M. O., Belochkina, I. V., Rubleva, T. V. (2022). Hepatotropic effects of triple antiulcer therapy and placenta cryoextract: the role of sex factors in lipoperoxidation. Fiziolohichnyi zhurnal, 68 (5), 25–32. https://doi.org/10.15407/fz68.05.025

Zivna, H., Zivny, P., Vokurkova, D., Svejkovska, K., Palicka, V. (2010). The effect of chronic iron losses on liver regeneration in male and female rats. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, 154 (2), 153–158. https://doi.org/10.5507/bp.2010.023

Thorgersen, E. B., Barratt-Due, A., Haugaa, H., Harboe, M., Pischke, S. E., Nilsson, P. H., et al. (2019). The role of complement in liver injury, regeneration, and transplantation. Hepatology, 70 (2), 725–736. https://doi.org/10.1002/hep.30508

Forbes, S. J., Newsome, P. N. (2016). Liver regeneration – mechanisms and models to clinical application. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 13 (8), 473–485. https://doi.org/10.1038/nrgastro.2016.97

Hladkykh F. V., Belochkina I. V., Koshurba I. V., Chyzh M. O. (2023). Modern hepatoprotection: a narrative review of existing approaches and prospects for the use of biotechnological drugs. Modern Medical Technology, 3 (58), 58–65. https://doi.org/10.34287/MMT.3(55).2023.9

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.