САМОЗВАНЦІ СЕРЕД СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

сімейні лікарі
синдром самозванця
синдром професійного вигорання

Як цитувати

Височина, І. Л., Крамарчук, В. В., & Яшкіна, Т. О. (2023). САМОЗВАНЦІ СЕРЕД СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ. Клінічна та профілактична медицина, (4), 75-80. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.11

Анотація

ВСТУП. Проблеми кадрової політики в медицині завжди відігравали провідне місце в забезпеченні якісної медичної допомоги населенню. Молоді спеціалісти стикаються з високими вимогами ринку праці та постійним тиском керівництва, не маючи при цьому готових стратегій адаптації. Початок історії успіху завжди важкий, іноді свій вплив має синдром самозванця. Постійні сумніви у власних силах призводять до емоційного знесилення та розвитку цинічного ставлення до оточуюючих, що надалі може трансформуватися у синдром професійного вигорання.

МЕТА: проаналізувати розповсюдженість феномену самозванця серед молодих лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та дослідити можливі зв’язки з феноменом професійного вигорання.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Нами було проведено анонімне одномоментне анкетування 27 молодих сімейних лікарів з допомогою опитувальників The Clance Impostor Phenomenon Scale та Maslach Burnout Inventory Human Services Survey for Medical Personnel. Процедура проведеного дослідження цілком відповідала загальноприйнятим нормам моралі, вимогам дотримання прав, інтересів та особистої гідності учасників дослідження, власне відповідно до принципів біоетики, викладених у Гельсінській декларації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людей» та «Загальній декларації про біоетику та права людини (ЮНЕСКО)».

РЕЗУЛЬТАТИ. Всі респонденти продемонстрували наявність синдрому самозванця певного ступеню важкості, що може бути пов’язано зі зміною професійної ролі – перехід від лікаря-інтерна до самостійної одиниці – сімейного лікаря. Кожен четвертий лікар-інтерн вже має прояви емоційного виснаження та деперсоналізації, 7% опитаних мають сформований феномен професійного вигорання. Не виключено, що ці зміни пов’язані з умовами праці та воєнними діями на території України.

ВИСНОВКИ. Майже половина респондентів була віднесена до проміжних профілів синдрому вигорання (Перевантажений, Неефективний, Відсторонений), які піддаються корекції за умови вчасного виявлення та вдалого менеджменту. Всі без виключення респонденти мали прояви феномену самозванця різного ступеня вираженості. Синдром самозванця має тісний зв’язок з емоційним виснаженням (р=0,002) та деперсоналізацією (р=0,000214) в структурі синдрома професійного вигорання, що дозволяє розробляти нові підходи корекції та оптимізувати шляхи профілактики СПВ.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.11
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Bibik, N. M. (2015). Advantages and risks of introducing the competence approach in school education. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (1), 47-58.

https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/40

Jaremka, L. M., Ackerman, J. M., Gawronski, B., Rule, N. O., Sweeny, K., Tropp, L. R., Metz, M. A., Molina, L., Ryan, W. S., & Vick, S. B. (2020). Common Academic Experiences No One Talks About: Repeated Rejection, Impostor Syndrome, and Burnout. Perspectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Science, 15(3), 519–543. https://doi.org/10.1177/1745691619898848

Ponomarenko, V. S., Kulish, O. V. (2021) Impostor syndrome as a factor in the unemployment of university graduates. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Mizhnarodnyi ekonomiko-humanitarnyi universytet imeni akademika Stepana Dem’ianchuka. Rivne: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2021, (4), 252. https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3601

Vysochyna, I., Kramarchuk, V., & Yashkina, T. (2023). Burnout screening scale for interns. Věda a perspektivy, (4 (23)). http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/download/4363/4387

Bravata, D. M., Watts, S. A., Keefer, A. L., Madhusudhan, D. K., Taylor, K. T., Clark, D. M., Nelson, R. S., Cokley, K. O., & Hagg, H. K. (2020). Prevalence, Predictors, and Treatment of Impostor Syndrome: a Systematic Review. Journal of general internal medicine, 35(4), 1252–1275. https://doi.org/10.1007/s11606-019-05364-1

Lin, C. Y., Alimoradi, Z., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2022). Psychometric properties of the Maslach Burnout Inventory for Medical Personnel (MBI-HSS-MP). Heliyon, 8(2). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08868

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.